English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prvo srečanje partnerjev projekta ''Ohranjanje tradicionalnih veščin s spodbujanjem socialnega podjetništva med mladimi''

6. december 2019 - V okviru projekta ''Ohranjanje tradicionalnih veščin s spodbujanjem socialnega podjetništva med mladimi'' (Keeping traditions alive through Social Enterprise), katerega partner je tudi Razvojni center Srca Slovenije, se je med 1. in 4. decembrom 2019, 6 evropskih partnerjev (Velika Britanija, Srbija, Litva, Slovenija in Romunija) srečalo v Aradu, v Romuniji in s tem tudi uradno otvorilo začetek izvajanja projekta.

Projekt postavlja v ospredje problematiko podeželskih območij, ki jih mladi zapuščajo, saj tam ne najdejo ustreznih zaposlitev, priložnosti za rast in osebni razvoj. Prav tako pa projekt izpostavlja številne potenciale in hkrati pasti, ki jih dandanes predstavljajo priložnosti samozaposlitve ter socialnega podjetništva. V ta širši kontekst bomo v okviru projekta postavili pomen ohranjanja tradicionalnih izročil, ki vse bolj izumirajo. Mojstri rokodelskih in drugih veščin težko predajajo svoja znanja, številne obrti izumirajo. Prav v tem smo vsi partnerji prepoznali velik potencial za mlade in širše lokalne skupnosti vseh partnerskih držav.

V okviru projekta se bomo osredotočili na tri ključne cilje in sicer 1. prenos tradicionalnih znanj in spretnosti iz starejših generacij na mlajše, z namenom ohranjanja tradicionalnih veščin, 2. predstaviti mladim koncept socialnega podjetništva in oblikovati tečaje in delavnice, ki jim bodo omogočili vstop v svet podjetništva, 3. spodbuditi mlade k uporabi osvojenih znanj o tradicionalnih spretnostih in socialnem podjetništvu tudi v praksi, ter s tem trženje oblikovanih produktov.

Projekt združuje delo z mladimi, tradicionalne veščine, medgeneracijsko učenje in socialno podjetništvo. Na ta način želimo prispevati k ohranjanju tradicionalnih obrti in dediščine v podeželskih okoljih, ter hkrati spodbuditi razvoj podjetništva.


Partnerji projekta ''Ohranjanje tradicionalnih veščin s spodbujanjem socialnega podjetništva med mladimi''

 
 


 


Produkcija: Peternet