English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni center Srca Slovenije s projektom TRINNO ključno prispeval k vzpostavitvi spodbud za mala in srednje velika podjetja ter rokodelce

 26. november 2020 – Partnerji projekta TRINNO, ki naslavlja podporno okolje za podjetništvo in inovacije, so rezultate in dosežke predstavili na zaključni spletni konferenci, 25. novembra 2020. Rezultati našega zavzemanja in aktivne vloge pri izboljšanju politik na tem področju so privedli do pomembnih rezultatov v Srcu Slovenije in na nacionalni ravni.

Anita Molka iz Razvojnega centra Srca Slovenije in vodja projekta TRINNO, je skoraj 100 udeležencem konference predstavila rezultate izvajanja akcijskega načrta. V okviru prve akcije »Izboljšane spodbude malih vrednosti preko vavčerjev za MSP« smo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo omogočili spoznavanje dobre prakse na Irskem »Trading on-line voucher«. Ministrstvo je preneslo pomembne segmente iz irskega sistema v novo vavčersko shemo v Sloveniji. Gre za spodbude malih vrednosti, ki omogočajo mikro, malim in srednje velikim podjetjem, da pridobijo ustrezna znanja in se med drugim razvijajo tudi na področju digitalnega trženja in spletne trgovine. Vavčerske storitve izboljšujejo kompetence, dodano vrednost, prodajo, razvoj in konkurenčnost na trgu.

Del predstavitve nove vavčerske sheme v Sloveniji je bil tudi video intervju z Marlen Skarlovnik, vodjo Sektorja za podjetništvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predstavila je ogled dobre prakse na Irskem, novo vavčersko shemo v Sloveniji ter rezultate zadnjih dveh let, ki presegajo pričakovanja. Do konec julija 2020 je bilo namreč prejetih kar 6.259 vlog in odobrenih 3.510 vavčerjev v višini 15 mio EUR. Ministrstvo je že izplačalo 2006 vavčerjev v vrednosti 7,7 mio EUR. Odzivi podjetij so zelo pozitivni, saj je postopek prijave zelo preprost, obdobje za prejem sredstev pa veliko krajše kot v prejšnji vavčerski shemi.
Pogovoru sta se pridružila tudi Louise Ward iz »Local Enterprise office« Roscommon (nosilec dobre prakse) in James Donlon iz Westbic, Galway, ki sta omogočila uspešen prenos vavčerske sheme v Slovenijo in Ministrstvu predala vse potrebne informacije.

Drugi del akcijskega načrta predstavljajo »Subvencionirana usposabljanja za rokodelce za spodbujanje digitalnih inovacij in razvoja novih inovativnih izdelkov/storitev«. V okviru TRINNO projekta si je Razvojni center Srca Slovenije v Firencah (Italija) ogledal dve inovativni praksi za rokodelce. TRINNO partnerstvo je tudi predlagalo boljše povezave rokodelstva in turizma za ustvarjanje novih turističnih produktov. To je bil navdih za pripravo LAS projekta sodelovanja »Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov«, kjer se bo skupaj izvedlo 12 izobraževanj/treningov za rokodelce na temo promocije, prodaje, razvoja produkta, designa in uporabe digitalnih orodij. Mija Bokal, vodja LAS projekta, je preko video intervjuja na konferenci predstavila navdih iz TRINNO projekta, aktivnosti, rezultate (izvedena izobraževanja) ter vpliv Covid-19 na samo izvajanje aktivnosti.

Uspeh in rezultati Razvojnega centra Srca Slovenije, ki so bili doseženi v okviru projekta TRINNO, so prepoznani tudi na ravni programa Interreg Europe. Njihov predstavnik Laurentiu David je poudaril, da primer Slovenije vsebuje bistvene sestavine, ki omogočajo izboljšanje politik. V sam proces izmenjave izkušenj so bili namreč aktivno vključeni politični odločevalci, pripravljen pa je bil tudi kakovosten akcijski načrt, ki je bil potrjen kot primer dobre prakse. Dosežki projekta TRINNO v Sloveniji so tudi ena izmed 30 najuspešnejših zgodb predstavljenih v publikaciji Interreg Europe »When Europe cooperates, regions benefit«.Anita Molka v pogovoru z Louise Ward (LEO) in Jameson Donlonom (WestBic) glede prenosa irske dobre prakse v Slovenijo - nova vavčerska shema za MSP.


VIDEO INTERVJU
z Marlen Skarlovnik, MGRT

VIDEO INTERVJU z Mijo Bokal, LAS Srce Slovenije

Predstavitve iz TRINNO konference

Produkcija: Peternet