English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni center na zasavski turistični konferenci 2021

14. julij 2021 - Razvojni center Srca Slovenije je sodeloval na Regionalni turistični razvojni konferenci. Na konferenci so se predstavili razvojni projekti za spodbujanje turizma v regiji, načrti za poenotenje turističnega razvoja v regiji ter načrti spodbujanja povezovanja različnih deležnikov v zasavskem turizmu. Na konferenci je sodelovala tudi Anamarija Kamin, ki je predstavila projekt MINE TOUR.

Vsi, ki se v regiji ukvarjajo s turizmom, si želijmo regijo preoblikovati v turistično privlačno in zanimivo. Udeleženci smo se strinjali, da je za uspeh v tej trenutno zelo negotovi panogi ključno sodelovanje deležnikov iz vseh štirih občin, tudi Občine Litija, ki je sedaj del zasavske regije.

Direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek je uvodoma ugotovil, da veliko zanimanje za konferenco dokazuje, da je interes za razvoj turizma pri nas velik. Udeležence je pozval, naj svoje predloge za turistične projekte pošljejo na RRA, vse pa bodo odbori in Razvojni svet zasavske regije obravnavali in skušali smiselno umestiti v Regionalni razvojni program zasavske regije 2021- 2027. 

V prvem delu konference so predstavniki iz različnih institucij predstavili aktualne in v letu 2021 zaključene Interregove evropske projekte, ki se nanašajo na vse štiri zasavske občine. Anamarija Kamin je predstavila projekt MINE TOUR, ki se nanaša na rudnik Sitarjevec in na aktivno ohranjanje in vrednotenje naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma.

V drugem delu konference sta bila kot osnova za širšo razpravo predstavljena dva primera projektnih idej za nadaljnji razvoj turizma v regiji. Jani Medvešek je predstavil turistične aktivnosti, ki že potekajo ob trboveljskem dimniku in predstavil tudi možne potenciale in ideje za prihodnji razvoj dimnika, ki bi lahko Zasavje postavil na svetovni turistični zemljevid. Marjan Krajnc, direktor podjetja Hoteli in turizem Rogaška, pa je predstavil projekt razvoja Medijskih toplic, kjer se bo postavil sodoben in edinstven turistični kompleks.

Deležnike turizma v Občini Litija tudi na Razvojnem centru Srca Slovenije pozivamo, da se na nas vedno lahko obrnejo s konstruktivnimi predlogi za ravoj, tako občine, kot tudi širše Zasavske regije.


Produkcija: Peternet