English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Zdrava jedra Oglarske dežele

V začetku januarja je v Litiji potekalo delovno srečanje v okviru projekta »Listen to the voice of villages« oz. »Prisluhni glasu vasi« na temo potencialov in človeških virov na področju turizma in trajnostnega razvoja Oglarske dežele. Udeleženci so se strinjali, da je potrebno območju dati nov zagon, zato so bila oblikovana tri »zdrava jedra« Oglarske dežele: predelava živil živalskega izvora, oglarjenje in predelava lesa ter turizem. Srečanje se je zaključilo z začrtanimi novimi nalogami in izzivi za prihodnost, ki jo morajo krojiti predvsem domačini sami.

V začetku marca je Center za razvoj Litija na Dolah pri Litiji organiziral drugo delavnico na temo razvoja lokalnega okolja, na kateri so vodje posameznih zdravih jeder predstavili svoja področja delovanja. Udeleženci delavnice so izpostavili predvsem področje turizma, ki je eno izmed evidentiranih zdravih jeder v Oglarski deželi. V zimskem času je gonilna sila turizma na Dolah smučišče, ki je po treh zelenih zimah v letošnji sezoni ponovno pričelo z obratovanjem. Na področju turizma je na Dolah zanimivo tudi konjeništvo, ki predstavlja potencial, iz katerega se lahko razvijejo dodatna prenočišča, ponudba hrane in inštrukcije jahanja. Na srečanju je bilo dogovorjeno, da se za zainteresirane ponudnike organizira skupinski ogled kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo in vzpostavljenim HACCP sistemom z namenom seznanitve s postopki registracije dopolnilnih dejavnosti na kmetijah tudi na območju Oglarske dežele. Pojavila se je ideja, da se standardizira »oglarska malica«, ki bi jo lahko ponujale kmetije, ki bi se odločile za tovrstno skupno promocijo stalne ponudbe na kmetiji. Oblikoval se bo promocijski letak z navedenimi dogodki v letu 2010 in označenimi kmetijami z oglarsko malico. V načrtu je tudi organizacija večdnevnega dogodka na temo kuhanja oglja v Oglarski deželi, ki bo predvidoma potekal jeseni. Naslednje delovno srečanje bo na Dolah pri Litiji potekalo konec meseca aprila.

Nina Kotar


Produkcija: Peternet