English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Mladi spoznavajo inovativno podjetništvo

Center za razvoj Litija nadaljuje tudi delo z mladimi in spodbuja razvoj odprtih oblik učenja, ki bogatijo vzgojno izobraževalne programe šol. Letošnjo pomlad smo zato za osnovnošolce območja občin Litija in Šmartno pri Litiji pripravili sklop treh delavnic z naslovom »Lahko tudi jaz postanem ustvarjalen in inovativen podjetnik?«.

Prva delavnica je potekala 27. marca v prostorih Centra za razvoj Litija, na njej pa so otroci spoznali teoretične osnove podjetniškega načina razmišljanja in koncepta inovativnosti. Spoznali so razliko med invencijo in inovacijo ter se seznanili z blagovno znamko Srce Slovenije, ki na inovativen način povezuje različne deležnike na območju. Tudi sami so predlagali inovativne rešitve in nove ideje, uporabne v vsakdanjem življenju. Delavnico je vodila Mojca Štepic iz podjetja Vibacom.

Center za razvoj Litija je že pred desetletjem izvajal podjetniške krožke med mlado populacijo osrednje-slovenske in zasavske regije, v zadnjih letih pa omenjeno področje delovanja nadgrajuje z delom z nadarjenimi otroki in s spodbujanjem inovativnega novinarstva med mladimi. V lanskem letu smo tako organizirali delavnico za nadarjene otroke, ki je potekala na Polšniku in je bila med udeleženci zelo dobro sprejeta. Da bi združili moči in ideje ter pripravili kvaliteten in trajnostni program za delo z nadarjenimi otroki, smo konec leta 2009 pripravili srečanje predstavnikov osnovnih šol občine Litija in občine Šmartno pri Litiji, na katerem smo začrtali možnosti sodelovanja in postavili osnove za razvoj novih programov izobraževanja in njihovega financiranja. Ena izmed tovrstnih dejavnosti je tudi sklop delavnic na temo inovativnega podjetništva. Mladi bodo pridobili znanja na področju teoretičnih in praktičnih osnov podjetništva, podjetniškega načina razmišljanja in inovativnosti. Pridobljeno znanje bodo preizkusili na konkretnih primerih, učili se bodo tehnik javnega nastopanja, se preizkusili v timskem delu in spoznavali sovrstnike iz drugih osnovnih šol.

Na naslednji delavnici bo udeležence obiskal uspešen podjetnik iz Srca Slovenije in jim predstavil svoje izkušnje s področja inovativnosti v podjetništvu.


Ana Savšek


Produkcija: Peternet