English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Stičišče NVO Srca Slovenije vabi na srečanje društev

11. oktober 2010 – Stičišče NVO Srca Slovenije vabi na srečanje društev, ki je tokrat namenjeno identifikaciji dobrih praks vključevanja NVO ter možnosti implementacije Kodeksa dobrih praks na lokalni ravni. Na srečanje so vabljeni predstavniki nevladnih organizacij in širše civilne družbe, lokalnih oblasti in strokovne javnosti. Srečanje bo v ponedeljek, 18. oktobra 2010, ob 13. uri v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani. Več podrobnosti v vabilu.

Produkcija: Peternet