English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napoved: Predstavitev Centra za razvoj Litija v Državnem svetu

12. oktober 2010 - V Državnem svetu Republike Slovenije bo v ponedeljek, 18. oktobra 2010, potekal mednarodni posvet o vlogi civilnih iniciativ pri oblikovanju (inovacijskega) ekosistema in odprtega prostora ter prenosu dobre prakse slovenskega okolja na avstrijske kolege in širšo globalno skupnost. Predstavil se bo tudi Center za razvoj Litija, ki je partner InCo gibanja. Inovacijski ekosistemi in dodana vrednost, ki jo ustvarjajo, so temelj trajnostnega razvoja. Vse pomembnejšo vlogo zato prevzemajo civilne iniciative in nevladne organizacije. Več informacij je na voljo na tej povezavi.

Produkcija: Peternet