English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Rezultati regionalnega stičišča nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije

22. oktober 2010 - Regionalno stičišče nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije, ki deluje v okviru Društva za razvoj in varovanje Geossa, je eno izmed 10 regionalnih stičišč, ki nudi podporo društvom, zasebnim zavodom in ustanovam v Sloveniji. Z uspešno prijavo na razpis Ministrstva za javno upravo so za izvajanje aktivnosti med leti 2009 – 2010 iz Evropskega socialnega sklada namenjenega spodbujanju razvoja NVO, civilnega in socialnega dialoga pridobili sredstva v višini 234.000€.

V Sloveniji je namreč registriranih več kot 23.000 nevladnih organizacij, na območju osrednje Slovenije 5.000, kar predstavlja dobro četrtino vseh društev, zasebnih zavodov in ustanov v Sloveniji. V njih številni prostovoljci namenijo veliko svojega časa, vsi pa se srečujejo s podobnimi težavami, saj si zaradi pomanjkanja sredstev ne morejo privoščiti kakovostnih izobraževanj in strokovnih storitev; kot so: računovodske storitve, pravna pomoč, pomoč pri komunikaciji projektov, pomoč pri kandidiranju na razpisih, izdelava spletnih strani idr. Zato je neustrezna tudi usposobljenost članov v društvih za pomembno poseganje v civilni dialog, v procese odločanja vladnega sektorja, kot tudi za prevzemanje javnih služb oz. izvajanje javnih storitev, ki bi bile v izvedbi NVO cenejše in bolj po meri ljudi.

Društvo Geoss tako izvaja vlogo regionalnega stičišča od začetka lanskega leta. V tem času so za NVO iz osrednje Slovenije opravili več kot 500 svetovanj, največ s področja razpisov in računovodstva ter v programe izobraževanj vključili več kot 350 predstavnikov društev, kar kaže na veliko željo po profesionalizaciji nevladnih organizacij in pridobivanju sredstev za njihovo delovanje. S področja razpisov jim je tako za nevladne organizacije do danes uspelo pridobiti že okrog 0,5 mio€. Za njimi  je tudi obdobje ustvarjanja lastne prepoznavnosti in usposobljenosti kadra za izvajanje nalog. Na področju informiranja so vzpostavili spletno stran z relevantnimi vsebinami za NVO in izdajali mesečni informator. Med pomembnejšimi dosežki je tudi pomoč društvom pri zaposlitvi 13 oseb v okviru javnih del, organizacija dvodnevnega festivala NVO in vzpostavitev 30 spletnih strani za društva. Za krepitev civilnega dialoga so s skupno pobudo Moja družba vsa regionalna stičišča in CNVOS nagovarjali kandidate za župane, da v svojih predvolilnih obljubah jasno povedo, kaj bodo naredili za nevladni sektor oziroma lažje delovanje in večjo vlogo društev. V ta namen je izšel tudi priročnik Skupaj za skupnost za komuniciranje NVO z lokalnimi skupnosti, ki so ga sklenili s predlogom sporazuma med občino in društvi. Prav na področju civilnega dialoga želimo v prihodnje še okrepiti svoje delovanje in spodbuditi NVO za prevzem aktivnejše vloge.

Društvo Geoss izpolnjuje svoje osnovno poslanstvo, to je širitev domoljubja, izražanja svoje biti – tudi z izvajanjem podpore društvom, ustanovam in zasebnim zavodom v regiji. Tako so se ponovno prijavili na razpis Ministrstva za javno upravo za nadaljevanje projekta do konca oktobra leta 2012.

Vir: Klara Kržišnik, NVO Stičišče Srca Slovenije


Produkcija: Peternet