English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

30. marec 2011 - V gostilni Pustov mlin smo v torek, 29. marca, za člane lokalno vodenih skupin organizirali delavnico »Seznanitev s smernicami dobre higienske in proizvodne prakse na turističnih kmetijah in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah«. Delavnica je bila organizirana v okviru projekta Listen to the voice of villages, ki ga že tretje leto izvaja Center za razvoj Litija. Namenjena je bila obstoječim in potencialnim ponudnikom v Jablaniški dolini in na Dolah pri Litiji (Oglarska dežela). Delavnica je bila zelo dobro obiskana, saj se jo je udeležilo kar 36 ponudnikov.

Diskutirali smo o različnih tematikah: veljavna zakonodaja na področju higiene živil, minimalne tehnične zahteve glede opreme in prostorov, prevoz živil, ravnanje z organskimi odpadki in odpadnimi olji, oskrba s pitno vodo, osebna higiena, tehnološke faze dela, embaliranje in pakiranje živil, usposabljanje, izvajanje DDD, plan čiščenja, umik in sledljivost živil in načela HACCP sistema. Dober obisk delavnice je zagotovilo, da obstaja velik interes za dodatne aktivnosti na kmetijah, ki vsekakor dopolnjujejo in povečujejo turistično ponudbo v Jablaniški dolini in v Oglarski deželi. V ta namen bomo organizirali tudi strokovno ekskurzijo na Koroško, kjer si bomo tudi v praksi ogledali, kako kmetije razvijajo dodatno in diferencirano ponudbo.

Gašper Kleč, Center za razvoj Litija

 

Produkcija: Peternet