English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Uspela prireditev Dan jagod in špargljev

30. maj 2011 - V nedeljo, 29. maja 2011 je več kot tri tisoč ljudi na Bregu pri Litiji obiskalo prireitev Dan jagod in špargljev, ki so jo skupaj organizirala vsa društva, ki delujejo na Bregu, strokovno pomoč pa je v okviru evropskega projekta Prisluhni glasu vasi nudil Center za razvoj Litija. Jagode in šparglji na Bregu dobro uspevajo, zato so se letos že drugič odločili, da lahko obisk Jablaniške doline povečajo tudi s kulinarično prireditvijo. Izkupiček od prireditve so društva iz Brega in Tenetiš namenila za obnovo gasilskega doma.
Produkcija: Peternet