English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Točka VEM - "Vse na enem mestu"

VEM točka LITIJA
Kidričeva cesta 1
1270 Litija (sedež Razvojnega centra Srca Slovenije)

T: 01 89 62 710
E:
info@razvoj.si

Uradne ure (po predhodni najavi):
PONEDELJEK 8.00 - 15.00
TOREK 8.00 - 15.00


Stranke sprejemamo po predhodni najavi.

Pisarna VEM točke MENGEŠ
Slovenska cesta 28
1234 Mengeš

T: 01 72 38 101
E:
vem@razvoj.si

Uradne ure (po predhodni najavi):
SREDA 9.00 - 16.00
ČETRTEK 9.00 - 14.00


Stranke sprejemamo po predhodni najavi.

Osnovne storitve VEM točke:

Informiranje vseh ciljnih skupin (mikro, mala in srednja podjetja):
 • pridobivanje ključnih informacij lokalnega oz. regionalnega značaja, uporabnih za vse ciljne skupine naročnika na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov,
 • redno diseminiranje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij),
 • priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e–pošta in osebni stiki), ki se navezujejo na vsebino informacijskih paketov,
 • izvajanje informativno – promocijskih delavnic za vse ciljne skupine naročnika v sodelovanju z naročnikom, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom RS za gospodarstvo, kjer bodo predstavljeni ključni podporni inštrumenti,
 • izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju.
Osnovno svetovanje: izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom.

Izvajanje postopkov registracij:
 • preko e-VEM registracijske točke izvajanje registracij in postopkov statusnih sprememb z uporabo e-VEM aplikacije (registracije in statusne spremembe s.p. in d.o.o.),
 • izvajanje osnovnega svetovanja pri postopku registracije in statusnih spremembah uporabnikov,
 • merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM,
 • evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij.
Ostale aktivnosti:
 • oblikovanje in ažuriranje baze uporabnikov podpornih storitev,
 • letna izvedba ankete in intervjujev med uporabniki podpornih storitev za identifikacijo potreb za nadgradnjo podpornih storitev.

Dodatne storitve VEM točke:

Mediacija, ki je metoda reševanja sporov na različnih področjih, tako med podjetniki kot tudi npr. naročniki in kupci. Mediator je nepristranska oseba s pomočjo katere pride do sporazumne rešitve, pri čemer pa je potrebno soglasje obeh strank. Mediacija se torej prične pred začetkom sodnega postopka. Prednosti mediacije so v hitrosti reševanja spora, ceni in lasten po strankah samih oblikovan sporazum. Izvršljivost je zagotovljena z overitvijo sporazuma po sodniku.

Pomoč pri pridobivanju kreditov je predvsem za male podjetnike, obrtnike izjemnega pomena. Cene bančnih storitev so različne, prav tako tudi pogoji za pridobivanje kredita, limita. Banke pogojujejo najem kredita z različnimi oblikami zavarovanj /hipoteke, poroštva, menice, depoziti itd./prav tako so različne obrestne mere. Ne gre prezreti tudi razpise Slovenskega podjetniškega sklada oz. Ministrstva za gospodarstvo kot ugodno kreditiranje /sofinanciranje/.

Računovodske storitve: V sodelovanju z računovodskimi servisi ter do vzpostavitve lastnega računovodstva omogočajo podjetnikom konkurenčno vodenje poslovnih knjig. Izbrani servisi zagotavljajo visoko stopnjo strokovnosti, ažurno vodenje knjig po sistemu enostavnega, dvostavnega knjigovodstva ali sistem normiranih odhodkov po konkurenčnih cenah.


Več o podjetniških vsebinah si poglejte na poslovnem portalu območja Srce Slovenije: http://www.srce-slovenije.si/podjetnistvo/


 

Produkcija: Peternet