English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Točka VEM - "Vse na enem mestu"

VEM točka LITIJA
Kidričeva cesta 1
1270 Litija (sedež Razvojnega centra Srca Slovenije)

T: 01 8962 713 
E:
info@razvoj.si

Uradne ure:
PONEDELJEK 8:00 - 16:00
TOREK 8:00 - 16:00
SREDA 9.00 - 17.00
ČETRTEK 8:00 - 16:00
PETEK 8:00 - 15:00


Pisarna VEM točke MENGEŠ
Slovenska cesta 28
1234 Mengeš

T: 01 723 81 01
E: vem@razvoj.si

Uradne ure:
SREDA 9.00 - 17.00


Storitve VEM točke:

Informiranje vseh ciljnih skupin (mikro, mala in srednja podjetja):
 • pridobivanje ključnih informacij lokalnega oz. regionalnega značaja, uporabnih za vse ciljne skupine naročnika na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov,
 • redno diseminiranje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij),
 • priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e–pošta in osebni stiki), ki se navezujejo na vsebino informacijskih paketov,
 • izvajanje informativno – promocijskih delavnic za vse ciljne skupine naročnika v sodelovanju z naročnikom, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom RS za gospodarstvo, kjer bodo predstavljeni ključni podporni inštrumenti,
 • izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju.
Osnovno svetovanje:

Izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom.

Izvajanje postopkov registracij:
 • preko e-VEM registracijske točke izvajanje registracij in postopkov statusnih sprememb z uporabo e-VEM aplikacije (registracije in statusne spremembe s.p. in d.o.o.),
 • izvajanje osnovnega svetovanja pri postopku registracije in statusnih spremembah uporabnikov,
 • merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM,
 • evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij.
Ostale aktivnosti:
 • oblikovanje in ažuriranje baze uporabnikov podpornih storitev,
 • letna izvedba ankete in intervjujev med uporabniki podpornih storitev za identifikacijo potreb za nadgradnjo podpornih storitev.
Več o podjetniških vsebinah si poglejte na poslovnem portalu območja Srce Slovenije: http://www.srce-slovenije.si/podjetnistvo/

 

Produkcija: Peternet