English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Registracije in postopki za s.p. in d.o.o.

Postopki za samostojne podjetnike posameznike (s.p.):

VEM točka bodočim in obstoječim samostojnim podjetnikom nudi:
 • prijavo za vpis v poslovni register
 • prijavo sprememb podjetnika v poslovni register
 • izbris podjetnika iz poslovnega registra
 • prijavo davčnih podatkov (vpis v davčni register)
 • oddajo zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)
 • prijavo podatkov podjetnika o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
 • prijavo podatkov o obveznem zdravstvenem zavarovanju otrok podjetnika do 18. leta starosti
Pomembno: Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v register. Če drug zakon določa še posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, lahko podjetnik začne opravljati to dejavnost, ko izpolni posebne pogoje. Če drug zakon določa, da sme podjetnik začeti z opravljanjem dejavnosti, ko pristojni državni organ oziroma organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, da podjetnik izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko podjetnik začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda tako odločbo. To pomeni, da lahko podjetnik začne opravljati obrtne dejavnosti po pridobitvi obrtnega dovoljenja. Izjema je prevoznik, ki mora pridobiti licenco pri Obrtni zbornici Slovenije.

Postopki za družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
:

Na vstopni točki VEM je za gospodarske družbe mogoče opraviti naslednje postopke:
 • Oddaja predloga za vpis enoosebne d.o.o. v sodni register
 • Oddaja predloga za vpis enostavne večosebne d.o.o. v sodni register
 • Oddaja predloga za vpis enostavne spremembe d.o.o. v sodni register
 • Oddaja vloge za vpis nameravane firme
 • Oddaja vloge za odprtje elektronske knjige sklepov (avtomatsko ob oddaji vloge za vpis enoosebne d.o.o. v sodni register)
 • Oddaja vloge za vpis ustanovitve podružnice, katere matična družba je d.o.o.
 • Oddaja vloge za vpis sprememb pri podružnici, katere matična družba je d.o.o.
 • Oddaja vloge za izbris podružnice, katere matična družba je d.o.o.
 • Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, davčni obračun)
 • Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)
 • Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (M-1)
 • Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3)
 • Odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)
 • Prijava družinskih članov v obvezno z.z. (M-DČ)
 • Sprememba podatkov o družinskih članih (M-DČ)
 • Odjava družinskih članov iz obveznega z.z. (M-DČ)
 • Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela (PD-1)
Več informacij najdete na spletnem portalu Srca Slovenije.

Storitve opravljamo preko e-VEM sistema, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada (ESS). Postopki na vstopni točki VEM so brezplačni. Postopki pri notarju se plačajo v skladu z notarsko tarifo.


    
 
 

Produkcija: Peternet