English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Povezovanje v Srcu Slovenije

Razvojni center Srca Slovenije postaja vse bolj prepoznavna institucija v mednarodnem, regijskem in slovenskem prostoru. Z znamko Srce Slovenije, ki jo je začel intenzivno razvijati v letu 2008, povezuje območje občin v t.i. obljubljanskem pasu. Znamka postaja sinonim za srčnost ljudi, kakovost bivanja in raznolikost ponudbe na območju od kamniških planin do dolenjskega hribovja ter od vzhodnih obronkov Ljubljane do prvih posavskih ravnic.

Iniciative za skupno povezovanje občin pa segajo že več let nazaj. Prvi projekt, s katerim smo uspeli povezati kar 13 občin Osrednjeslovenske in Zasavske regije, je bil Trkamo na vrata dediščine. S projektom smo povezali preko 51 točk naravne in kulturne dediščine v skupni turistični produkt, na tej podlagi pa razvijamo tudi t. i. kulturni turizem kot enega izmed ključnih ključnih zvrsti turističnega stebra blagovne znamke Srce Slovenije.

Znamko Srce Slovenije prepoznava kot svojo skupno identiteto tudi Razvojno partnerstvo Središča Slovenije, ki deluje od leta 2006. Prvotni namen partnerstva je bilo povezovanje javnega sektorja, saj so si tako občine skušale izboljšati položaj v Osrednjeslovenski regiji, v zadnjem času pa prerašča to povezovanje tudi v vsestransko delovanje v korist rasti znamke Srce Slovenije.

Z vzpostavitvijo Lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije smo povezali občine Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Kamnik in Lukovica. Od leta 2008 lahko upravičenci iz omenjenih občin črpajo sredstva za razvoj podeželja, ki izhajajo iz Programa razvoja podeželja – LEADER osi.

Območje Srca Slovenije povezujemo tudi z vstopno točko VEM za podjetnike, ki deluje v Litiji. Razvojni center Srca Slovenije ima tako pomembno vlogo na področju informacijske podpore za podjetnike v okolju Srca Slovenije.

V kontekstu povezovanja območja Srca Slovenije smo v letu 2009 uspešno začrtali tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami iz celotne Osrednjeslovenske regije. Regionalno stičišče NVO Srca Slovenije nudi raznovrstne brezplačne storitve za nevladni sektor ter vzpodbuja društva k medsebojnemu povezovanju in še aktivnejšemu vključevanju v razvoj lokalnih okolij in regije.

S trženjskega vidika povezuje območje Srca Slovenije zadruga za razvoj podeželja Jarina, ki je bila ustanovljena leta 2004. V letu 2008 je pridobila sredstva s strani programa LEADER, in sicer s projektom Skupno bitje Srca Slovenije. Tako je postala ena izmed glavnih promotorjev območja. Ima vlogo povezovalca in koordinatorja turističnih akterjev, nevladnih organizacij in posameznikov pri izvedbi prireditev na regijski in nacionalni ravni. V letu 2009 pa je s projektom Podpora promocije in trženja lokalnih proizvodov območja Srca Slovenije pričela oblikovati mrežo ponudnikov in kupcev zdrave hrane iz lokalnega okolja. Tako se zadruga poleg trženja turizma ukvarja tudi s trženjem ponudbe pridelkov s podeželja. Trenutno oskrbuje Jarina z lokalnimi produkti šole, vrtce in domove za starejše občane.

Razvojna fundacija Pogum, ki jo je Razvojni center Srca Slovenije ustanovil leta 2009, je namenjena zbiranju sredstev za izvajanje programov za otroke in krepitev humanitarne dejavnosti. Ti programi in dejavnosti so še dodaten košček v mozaiku razvoja potencialov okolja in v njem živečih ljudi. Ustanovitev fundacije razširja možnosti, hkrati pa spodbuja družbeno odgovornost podjetij, ki lahko pomagajo s sodelovanjem fundacije odkrivati in razvijati talente mladosti na širšem območju.

Razvojni center Srca Slovenije nastopa tudi kot pobudnik in koordinator konzorcija »ZORA«, Združenja območnih razvojnih agencij Slovenije, katerega namen je skupno delovanje na področju območnih razvojnih partnerstev. Konzorcij povezuje 13 območnih razvojnih agencij po Sloveniji in predstavlja pomembnega sogovornika organom na nacionalnem nivoju pri pripravi strategij in zakonodaje.

In nenazadnje, povezujemo posameznike in organizacije v Srcu Slovenije, s čimer krepimo našo konkurenčno prednost kot razvojne institucije, to je visoka stopnja prepletenosti s »terenom«, z ljudmi, ki soustvarjajo razvoj in tvorijo potrebno kritično maso za premike na različnih razvojnih področjih (lokalne samouprave, gospodarstvo, vzgojno-izobraževalni zavodi, nevladne organizacije, umetniki, občani, lokalni mediji).

Produkcija: Peternet