English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvoj lokalnih skupnosti

Razvojni center Srca Slovenije je pomemben partner pri razvoju lokalnih skupnosti. V posameznih občinah Srca Slovenije sodelujemo pri razvoju in izvajanju konkretnih projektov ter pridobivanju (evropskih) sredstev, ki so za projekte razpoložljive. Ključna področja delovanja so:

Med področja delovanja spada:
  • delo z mladimi na podjetniških in turističnih vsebinah ter vsebinah vezanih na lokalno samooskrbo,
  • povezovanje kmetij in drugih ponudnikov s podeželja, s poudarkom na promociji in trženju lokalne hrane in proizvodov,
  • razvoj aktivnega, predvsem avtodomarskega in kolesarskega turizma,
  • gradnja lokalnih blagovnih znamk,
  • oblikovanje in izvedba celostne podobe označevanja,
  • pomoč pri izgradnji posameznih tematskih poti,
  • skrb za ohranjanje kulturne dediščine,
  • oblikovanje strateških razvojnih dokumentov na področjih splošnega razvoja lokalnih okoli, ipd.
Razvojne pobude lokalnih okolij skušamo čim bolj konkretno vpeti v mednarodne projekte, v katere se vključujemo kot partnerji ali podizvajalci.
 

Produkcija: Peternet