English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Mednarodno mreženje

Mednarodni projekti, v katere je vključen Razvojni center Srca Slovenije, dokazujejo, da je vse bolj prepoznaven partner v evropskih projektnih mrežah.

Vključuje se v partnerstva vseh štirih programov transnacionalnega teritorialnega sodelovanja, v katerih lahko sodelujejo slovenski partnerji (Alpski prostor, Srednja Evropa, Mediteran in Jugovzhodna Evropa), v program medregionalnega sodelovanja - Interreg IVC, v programe vseživljenjskega učenja, prijavlja se tudi na vse druge programe (skupaj 11 različnih programov), ki omogočajo učinkovito črpanje evropskih sredstev.

Člani ekipe se udeležujemo različnih mednarodnih srečanj in konferenc, ki so priložnost za izmenjavo dobrih praks in pridobivanje novih razvojnih idej.

Od leta 2006, ko smo sodelovali v prvem mednarodnem projektu, do danes smo bili vpeti v 20 mednarodnih projektov, v okviru katerih smo se povezali s 160 partnerji iz 28 različnih držav.

Seznam mednarodnih projektov, ki se vsebinsko nanašajo na različne teme, npr. turizem, okolje, človeški viri, naravna in kulturna dediščina, podjetništvo, inovativnost:
 • RegioMarket - optimizacija regionalnega marketinga in mreženja za razvoj na celotnem območju Alp;
 • CO2-NeuTrAlp – testiranje novih pogonskih oblik v prometu;
 • Makedonija 1 - prenos znanja vzpostavitve strukture regionalnega razvoja v dveh makedonskih regijah po vzoru Razvojnega partnerstva središča Slovenije;
 • Makedonija 2 - prednosti širitve Evropske unije za regionalni razvoj;
 • Makedonija 3 - dvig kompetenc strokovnih ekip občin in regionalne institucije Severovzhodne regije v Makedoniji;
 • Aktos - spodbujanje tradicionalnih poklicev na podeželju;
 • CYCLO - spodbujanje vključitve kolesarske politike v prostorsko načrtovanje in promocija vsakodnevnega kolesarjenja;
 • Cultural Capital Counts - prepoznavanje, ovrednotenje in izkoriščanje nesnovne kulturne dediščine Srca Slovenije;
 • AcTour - uvajanje aktivnega turizma kot nove profesionalne dejavnosti na podeželskih območjih;
 • DANTE - povečevanje konkurenčnosti turističnih ponudnikov preko uvajanja nove IKT v turizmu na območju Srca Slovenije;
 • IN-EUR - krepitev in merjenje inovativnosti v lokalnih skupnostih;
 • INN.O.V.Age - povečevanje kakovosti življenja starostnikov z uporabo inovacij;
 • RITS-net - uporaba inteligentnih transportnih rešitev;
 • Young SME's - podpora mladih mikro in srednje velikih podjetij;
 • Poly-Sump – uvajanje novih pristopov pri planiranju policentrične mobilnosti;
 • FaRInn - spodbujanje odgovornega inoviranja.
 • Wider - Zelena MSP: Inovacije in razvoj v energetskem sektorju

Poleg partnerjev, s katerimi sodelujemo v mednarodnih projektih,s e povezujemo tudi z drugimi mednarodnimi partnerji, s katerimi smo podpisali sporazume o sodelovanju, in sicer:
 • Srbija - Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije in Pomoravlja;
 • Bosna in Hercegovina - Center za lokalni in regionalni razvoj, Občina Derventa, Turistična organizacija občine Derventa in lokalno združenje čebelarjev LIPA;
 • Makedonija - Razvojna agencija Severovzhodne regije.

Razvojni center Srca Slovenije v mednarodne mreže povezuje tudi druge slovenske partnerje ter se, v večini primerov, pojavlja kot izvajalec projektov, ponekod pa tudi kot pripravljavec, podizvajalec ali sodelavec pri strokovnem izvajanju projektov.
 

Produkcija: Peternet