English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Mednarodno mreženje

Mednarodni projekti, v katere je vključen Razvojni center Srca Slovenije, dokazujejo, da smo vse bolj prepoznaven partner v evropskih projektnih mrežah.

Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije v sodelovanju s številnimi lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi partnerji uresničuje projekte, ki povečujejo kakovost življenja ljudi v regiji. Člani ekipe so izkušeni in med seboj odlično povezani strokovnjaki za posamezna področja razvoja. Vpeti so v mednarodno partnersko mrežo z 290 organizacijami iz 34 držav.

Razvojni center Srca Slovenije pri svojem delu ves čas izhaja iz potreb lokalnega okolja. Za njihovo izpolnjevanje organizira, vodi in koordinira mreže, kot so mreža skupnosti in občin, mreža turističnih ponudnikov, mreža vrtcev in šol, mreža kmetov, mreža rokodelcev, mreža podjetnikov. Z mrežnim delovanjem povečuje kompetence lokalnih ponudnikov različnih izdelkov in storitev ter njihovo moč samoorganiziranja.

Razvojni center Srca Slovenije je doslej sodeloval v 37 mednarodnih projektih, ki so se izvajali na naslednjih 17 evropskih programih:
 • Interreg IIIB Alpine Space: projekt RegioMarket
 • Alpine Space: projekt CO2-NeuTrAlp
 • Bilateralna mednarodna razvojna pomoč Slovenije državam v razvoju: Makedonija
 • Central Europe: projekta Listen to the voice of villages, Cultural Capital Counts
 • Lifelong Learning: projekta Aktos, AcTour
 • MED: projekti CYCLO, Remida, Wider
 • South East Europe: projekt FaRInn
 • Interreg IVC: projekti DANTE, IN-EUR, INN.O.V.Age, LOCFOOD, RITS-net, Young SME's
 • Europe for Citizens: projekta Prednosti širitve Evropske Unije za regionalni razvoj, LAGs4EU
 • Swiss Contribution: projekt Local products
 • Intelligent Energy Europe: projekt Poly-Sump
 • Horizon 2020: projekt EUth
 • COSME: projekt EDEN55+NW
 • Interreg Europe: projekta HoCare, TRINNO, P-IRIS
 • Interreg SI-HR: MINE TOUR
 • Erasmus+: projekta SEEDs among NEETs, STEER
 • Danube: projekti INSiGHTS, CityWalk, D-STIR
Več o ključnih razvojnih projektih, ki so zaznamovali našo pot, najdete v rubriki Reference.

Člani ekipe se udeležujemo različnih mednarodnih srečanj in konferenc, ki so priložnost za izmenjavo dobrih praks, mreženje z evropskimi partnerji in pridobivanje novih razvojnih idej.

Razvojni center Srca Slovenije je bil pobudnik ustanovitve Konzorcija razvojnih institucij JV Evrope, v okviru katerega je povezal devet razvojnih agencij z območja zahodnega Balkana z namenom še učinkovitejšega projektnega sodelovanja zlasti v programih Adrion in Podonavje ter ostalega razvojnega sodelovanja.

Razvojni center Srca Slovenije v mednarodne mreže povezuje tudi druge slovenske partnerje ter se, v večini primerov, pojavlja kot izvajalec projektov, ponekod pa tudi kot pripravljavec, podizvajalec ali sodelavec pri strokovnem izvajanju projektov.

 

Produkcija: Peternet