English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Mednarodno mreženje

Mednarodni projekti, v katere je vključen Razvojni center Srca Slovenije, dokazujejo, da smo vse bolj prepoznaven partner v evropskih projektnih mrežah.

V obdobju 2007-2013 smo se vključevali v partnerstva štirih programov transnacionalnega teritorialnega sodelovanja, v katerih so lahko sodelovali slovenski partnerji (Alpski prostor, Srednja Evropa, Mediteran in Jugovzhodna Evropa), v obdobju 2014-2020 se vključujemo tudi v partnerstva dveh novih transnacionalnih programov (Podonavje, Jadransko-Jonski), v program medregionalnega sodelovanja (Interreg Europe), v programe vseživljenjskega učenja, prijavlja pa se tudi na različne druge evropske programe (COSME, Evropa za državljane, Horizon2020 itd.), ki omogočajo črpanje dodatnih evropskih sredstev.

Člani ekipe se udeležujemo različnih mednarodnih srečanj in konferenc, ki so priložnost za izmenjavo dobrih praks, mreženje z evropskimi partnerji in pridobivanje novih razvojnih idej.

Od leta 2006, ko smo sodelovali v prvem mednarodnem projektu, do danes smo bili vpeti v 28 mednarodnih projektov, v okviru katerih smo se povezali s 230 partnerji iz 33 različnih držav.

Več o ključnih razvojnih projektih, ki so zaznamovali našo pot, najdete v rubriki Reference.

Razvojni center Srca Slovenije je pobudnik ustanovitve Konzorcija razvojnih institucij JV Evrope, v okviru katerega se povezuje 9 razvojnih agencij z območja zahodnega Balkana z namenom še učinkovitejšega projektnega sodelovanja zlasti v programih Adrion in Podonavje ter ostalega razvojnega sodelovanja.

Razvojni center Srca Slovenije v mednarodne mreže povezuje tudi druge slovenske partnerje ter se, v večini primerov, pojavlja kot izvajalec projektov, ponekod pa tudi kot pripravljavec, podizvajalec ali sodelavec pri strokovnem izvajanju projektov.

 

Produkcija: Peternet