English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook


LOCFOOD - Lokalna hrana kot motor za lokalno podjetništvo

Trajanje projekta: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: Interreg IVC
Partnerske države: Norveška, Italija, Španija, Švica, Švedska, Grčija, Združeno kraljestvo, Bolgarija in Slovenija
Vodilni partner: Nordland County Council, Norveška

Vse partnerske občine RPSS se strinjajo, da je potrebno nadaljevati razvoj lokalne samooskrbe s hrano v Srcu Slovenije, saj le to predstavlja veliko priložnost ne le za dostop do sveže hrane, ampak predvsem za povečanje zaslužka, nove zaposlitve in nove podjetniške priložnosti, ki jih lokalna samooskrba ponuja.

Razvojni center Srca Slovenije sodeluje kot partner v projektu LOCFOOD, ker si želi vzpostaviti še tesnejši stik z državnimi oblikovalci politik in ukrepov, da bi ti namenili ne le denar za promocijo z oglasi, temveč da bi oblikovali razpise za teren, ki bi bili namenjeni podjetnikom in kmetom kot spodbuda in pomoč za razširitev dejavnosti in aktivnosti na tem področju.


Novembra 2012 smo s tem namenom gostili mednarodne partnerje in organizirali delavnico na temo možnosti in ukrepov za pridelavo in predelavo hrane v končne produkte.

Brošura Pridelano s SRCEM: Lokalno pridelana hrana - priložnost za nove zaposlitve, junij 2012

V okviru projekta se je v letu 2013 izdelala tematska regijska analiza na področju lokalne pridelave in predelave hrane v povezavi z malimi in srednjimi podjetji v območju. Omeneno analizo, v angleškem jeziku, si lahko preberete tukaj.

Tekom projekta se je obiskalo devet regij, ki imajo na področju lokalne samooskrbe s hrano zelo različne izkušnje, znanja in dobre prakse. V pripravi je skupni Vodnik dobrih praks, kjer je predstavljenih 26 dobrih praks.

Projekt je usmerjen na politične odločevalce, ki lahko dosežejo večji pomen področja lokalno predelane in predelane hrane na regionalni, nacionalni in evropski ravni. S tem namenom se pripravlja priporočila za spodbujanje podjetništva in inovativnosti v pridelavi in predelavi lokalne hrane, jeseni 2014 se bodo na to tematiko organizirala tudi srečanja z različnimi deležniki.

Tekoče informacije o projektu si lahko preberete v elektronskih newslettrih projekta:

Newsletter I (v angleškem jeziku)
Newsletter II (v angleškem jeziku)
Newsletter V (v angleškem jeziku)
Newsletter VI (v angleškem jeziku)

Vodnik dobrih praks 2014 (v angleškem jeziku)

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani projekta: www.locfood.no

Dodatne informacije: Monika Cvetkov

Projekt je podprt v okviru programa INTERREG IVC, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.


 

Sorodne novice

27.6.2014 Marketinška orodja za promocijo lokalne hrane

17.6.2014 Dobre prakse s področja lokalne hrane iz Srca Slovenije na Severnem Irskem

22.4.2014 Intervju: Sabina Grošelj, Vrt zdravilnih rastlin

14.3.2014 S kuharji in organizatorji šolske prehrane o pomenu lokalne hrane v vrtcih in šolah

23.1.2014 Zdrava hrana iz lokalnih kmetij v vrtce in šole

15.1.2014 Napovedujemo: Srečanje za vodje šolske prehrane in kuharje

10.1.2014 Podjetniška usmerjenost predelovalcev lokalne hrane v Srcu Slovenije predstavljena v znanstvenem članku

10.10.2013 S pravilno surovino, srčnim delom in povezovanjem zagotovljen preboj na trg

4.7.2013 Podjetniška usmerjenost pridelovalcev lokalne hrane

4.7.2013 Dobre prakse podeželja Srca Slovenije se predstavijo v Grčiji

27.6.2013 Dobre prakse majhnih živilskih podjetij iz Grčije

23.3.2013 Dobri primeri trženja lokalnih produktov v ekoloških trgovinicah

23.11.2012 Orjemo ledino na področju lokalno pridelane hrane

22.11.2012 Intervju: Tomaž Hilbert, Kmetija Pr'Hrašar

15.11.2012 Napoved: Posvet »Lokalna hrana – priložnosti za nove zaposlitve«

24.10.2012 Intervju: Vera Lavrič, Ekološka kmetija Pr'Lavrič

21.9.2012 Intervju: Roman Smrekar, Mesarija Frtica

17.9.2012 Intervju: Miroslav Brinovec, Domačija Brinovec

11.9.2012 O pomenu lokalne hrane na Severnem Irskem

25.7.2012 Tudi kmet je lahko dober podjetnik

20.7.2012 Intervju: Slavko Vozelj, Čebelarstvo Vozelj

20.7.2012 Intervju: Anita Mikša, Osnovna šola Gradec

20.7.2012 Intervju: Ignac Paternoster, Domačija Pr'Šepc

20.7.2012 Intervju: Jožica Bajec, Dom Tisje

19.7.2012 Intervju: Nada Ceglar, Kmetija pri Ceglarjevih

19.7.2012 Intervju: Mirjam Šuštar, Vrtec Litija

13.7.2012 Intervju: Monika in Tomaž Mulej, Zeliščarstvo Hanuman

16.5.2012 Sestavimo slovensko stojnico

21.4.2012 Partnerji projekta LOCFOOD v italijanski regiji Marche

20.4.2012 Napoved dogodka: Sestavimo slovensko stojnico

22.3.2012 Nov evropski projekt za nadaljnji razvoj lokalne pridelave hrane

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet