English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


YOUNG SME'S - Prenos dobrih praks za oblikovanje podpornih programov za mlada mikro in srednja podjetja

Trajanje projekta / Leto izvajanja: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: INTERREG IVC
Vodilni partner: INCYDE, Španija
Partnerske države:
Španija, Irska, Velika Britanija, Nemčija, Poljska, Litva, Madžarska, Grčija, Malta

Mlada podjetja ne potrebujejo podpore le ob ustanovitvi, ampak tudi v obdobju razvoja in rasti. Skupna ugotovitev partnerjev, ki smo sodelovali v projektu YOUNG SME's je bila, da za številna novoustanovljena in mlada podjetja po treh letih Evropa ne ponuja takšnega razvitega podpornega okolja.

Ker je situacija tudi v Sloveniji podobna, smo se vključili v projekt YOUNG SME's, ki je bil namenjen oblikovanju ukrepov za izboljšanje podpornega okolja malih in srednje velikih podjetjih med tretjim in petim letom delovanja.


 
V projekt smo vključili slovenske nacionalne institucije, ki se ukvarjajo z razvojem in podporo mladim podjetjem. Preko projekta smo nadgradili svetovalne storitve točk VEM (Vse na enem mestu) in s tem zagotovili kvalitetnejše podporno okolje za naša podjetja. Izvedeno je bilo izobraževanje podjetniških svetovalcev na seminarjih v tujini, izvedena pa je bila tudi implementacija dveh izbranih primerov dobre prakse.

Ključni rezultati projekta:
Brošura o rezultatih projekta

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani projekta: www.youngsmes.eu


Projekt je podprt v okviru programa INTERREG IVC, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. 

Sorodne novice

18.12.2014 Konferenca »Podpora mladih malih in srednje velikih podjetij na lokalni ravni«

21.11.2014 Udeleženci navdušeni nad seminarjem o digitalnem trženju

30.10.2014 Priložnost: Udeležite se interaktivnega seminarja o digitalnem trženju

27.6.2014 Partnerji podjetniškega projekta Young SMEs v Srcu Slovenije

30.4.2014 Prenos podjetniške dobre prakse iz Anglije

28.2.2014 Podjetno: dobre prakse na družbenih omrežjih

21.2.2014 Dobre prakse v podporo podjetnikom Srca Slovenije iz tujine

28.11.2013 (Tudi) rastoča podjetja potrebujejo učinkovito podporo

20.11.2013 Napovedujemo: Okrogla miza na temo podpornega okolja za podjetništvo

12.7.2013 Financiranje podjetij v prihodnji evropski finančni persektivi

31.5.2013 Nemški model podpore podjetjem

15.3.2013 Podpora podjetjem s strani lokalnih skupnosti

18.11.2012 Nova znanja podjetniških svetovalcev Centra za razvoj Litija

3.10.2012 Uspešne škotske ideje za spodbujanje podjetništva

25.7.2012 Izobraževanje za podjetniške svetovalce v Veliki Britaniji

3.7.2012 Partnerji podjetniškega projekta Young SME's na Irskem

27.3.2012 Prvo srečanje partnerjev novega podjetniškega projekta

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet