English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook


YOUNG SME'S - Prenos dobrih praks za oblikovanje podpornih programov za mlada mikro in srednja podjetja

Trajanje projekta: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: INTERREG IVC
Partnerske države: Španija, Irska, Velika Britanija, Nemčija, Poljska, Litva, Madžarska, Grčija, Malta
Vodilni partner: Fundacija INCYDE, Madrid, Španija

Mlada podjetja ne potrebujejo podpore le ob ustanovitvi, ampak tudi v obdobju razvoja in rasti. Skupna ugotovitev partnerjev, ki sodelujemo v projektu YOUNG SME'S je, da za številna novoustanovljena in mlada podjetja po treh letih Evropa ne ponuja takšnega razvitega podpornega okolja.

Ker je situacija tudi v Sloveniji podobna, smo se vključili v projekt YOUNG SME's, ki je namenjen oblikovanju ukrepov za izboljšanje podpornega okolja malih in srednje velikih podjetjih med tretjim in petim letom delovanja.


 
V projekt bomo vključili slovenske nacionalne institucije, ki se ukvarjajo z razvojem in podporo mladim podjetjem. Projekt bo priložnost za nadgradnjo svetovalnih storitev VEM točk in s tem za kvalitetnejše podporno okolje za naša podjetja. Sprva bo potekalo izobraževanje podjetniških svetovalcev na seminarjih v tujini, v drugem delu pa bomo pozornost namenili implementaciji dveh izbranih primerov dobre prakse.

Ključni rezultati projekta:
  • Izdan katalog dobrih praks podpornega okolja za podjetja od 3 do 5 leta življenjskega cikla podjetja
  • Prenos dveh primerov dobrih praks v storitve
  • Prenos in dvig znanja ter kompetenc podjetniških svetovalcev
  • Udeležba podjetniških svetovalcev na 5 tematskih seminarjih
  • Udeležba podjetniških svetovalcev na 3 inovacijskih seminarjih
  • Organizacija regionalnega podjetniškega dogodka 

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani projekta: www.youngsmes.eu

Dodatne informacije: Gregor Steklačič


Projekt je podprt v okviru programa INTERREG IVC, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. 

Sorodne novice

27.6.2014 Partnerji podjetniškega projekta Young SMEs v Srcu Slovenije

30.4.2014 Prenos podjetniške dobre prakse iz Anglije

28.2.2014 Podjetno: dobre prakse na družbenih omrežjih

21.2.2014 Dobre prakse v podporo podjetnikom Srca Slovenije iz tujine

28.11.2013 (Tudi) rastoča podjetja potrebujejo učinkovito podporo

20.11.2013 Napovedujemo: Okrogla miza na temo podpornega okolja za podjetništvo

12.7.2013 Financiranje podjetij v prihodnji evropski finančni persektivi

31.5.2013 Nemški model podpore podjetjem

15.3.2013 Podpora podjetjem s strani lokalnih skupnosti

18.11.2012 Nova znanja podjetniških svetovalcev Centra za razvoj Litija

3.10.2012 Uspešne škotske ideje za spodbujanje podjetništva

25.7.2012 Izobraževanje za podjetniške svetovalce v Veliki Britaniji

3.7.2012 Partnerji podjetniškega projekta Young SME's na Irskem

27.3.2012 Prvo srečanje partnerjev novega podjetniškega projekta

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet