English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


INN.O.V.Age - Inovacije za dvig kvalitete življenja starostnikov na domu

Trajanje projekta / Leto izvajanja: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: INTERREG IVC
Vodilni partner: Marche Region, Ancona, Italija
Partnerske države: Italija, Nizozemska, Francija, Velika Britanija, Švedska, Litva, Poljska, Češka, Bolgarija, Grčija

V Evropi in tudi Sloveniji narašča število starostnikov, ki v starosti namesto selitve v dom za starostnike raje ostanejo doma. Projekcije prebivalstva kažejo, da bo delež starostnikov v prihodnje le še naraščal, stroški organizirane oskrbe pa bodo čedalje višji, zato je potrebno razviti kvalitetne podporne storitve, ki bodo omogočale samostojno in čim daljše bivanje starostnikov na njihovih domovih.

Iz tega razloga se je Razvojni center Srca Slovenije vključil v projekt INNOVAGE, v okviru katerega je preko mednarodnih partnerjev pridobil znanje in naredili pregled dobrih praks na področju uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za podaljšano bivanje starostnikov na svojem domu. Splošni cilj projekta je bilo izboljšanje regijskih politik na področju eko-inovacij za pametne domove in samostojno bivanje za dvig kvalitete življenja starostnikov.


 
Ključni rezultati projekta:
  • 6 tematskih izobraževanj za zunanje strokovanjake v tujini;
  • povečano znanje in komptenc lokalnih deležnikov, strokovnjakov in zaposlenih;
  • 10 novih povezav med deležniki iz različnih sektorjev družbe;
  • organiziran dogodek Pametni domovi za starostnike na nacionalni ravni;
  • pripravljen regijski akcijski načrt;
  • izdan katalog dobrih praks grozdenja organizacij;
  • izvedba študije izvedljivosti uporabe IKT tehnologije;
  • prenos izbrane dobre prakse iz tujine v Slovenijo.

Elektronski informatorji projekta:
Brošura: Pregled aktivnosti in rezultatov

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani projekta: www.innovage-project.eu


 Projekt je podprt v okviru programa INTERREG IVC, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
Premostitvena sredstva za izvajanje projekta zagotavlja Slovenski regionalno razvojni sklad. 

Sorodne novice

28.11.2014 Nova naprava za starostnike predstavljena na TV Slovenija

24.11.2014 Napovedujemo: strokovni posvet »Staranje prebivalstva – nove priložnosti. Smo pripravljeni?«

23.10.2014 Evropsko priznanje za razvoj naprave za starostnike

1.10.2014 Okrogla miza Kakšno življenje se nam obeta na starost

22.9.2014 Napovedujemo: Srce Slovenije na 14. Festivalu za tretje življenjsko obdobje

19.9.2014 Napovedujemo: Zaključna konferenca na temo aktivnega staranja v Bruslju

23.6.2014 Izobraževanje o grozdih za kvalitetno bivanje starostnikov

10.6.2014 Napovedujemo: Srce Slovenije na Festivalu za 3. življenjsko obdobje

29.5.2014 V Srcu Slovenije inovacije za starostnike

28.4.2014 Nova naprava za lažja vsakdanja opravila starostnikov

13.3.2014 Grozdi vodijo do bolj inovativnih produktov in storitev za starostnike

10.1.2014 V Srcu Slovenije razvijamo edinstveno napravo za starostnike

9.12.2013 Prvo srečanje strokovnjakov za usmerjeno delo na področju starostnikov

9.12.2013 Povezovanje je ključ do nadgradnje storitev za starostnike

16.10.2013 Open Days v Bruslju: strategija Evropa 2020

30.9.2013 Inovativne politike in rešitve za aktivno starost v Bruslju

28.6.2013 V stanovanjih za starejše Finci prisegajo na eko-inovacije

16.5.2013 Evropski trendi v smeri neodvisnega življenja starostnikov

15.3.2013 Srce Slovenije želi postati starostnikom prijazno območje

18.11.2012 Pametna mesta prilagojena starostnikom

8.10.2012 Srce Slovenije na Festivalu za tretje življenjsko obdobje s testom za treniranje spomina

27.9.2012 Napoved: Srce Slovenije na Festivalu za tretje življenjsko obdobje

24.9.2012 Stari ljudje nočejo biti stari

3.7.2012 Ogled dobrih praks na področju kvalitete življenja starostnikov

29.5.2012 Projekt za dvig kvalitete življenja starostnikov na domu

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet