English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook


PolySump

Trajanje projekta: 1. 5. 2012 - 31. 11. 2014
Program: IEE - Intelligent Energy Europe
Partnerske države: Italija, Nizozemska, Švedska, Grčija, Portugalska, Avstrija, Francija in Slovenija
Vodilni partner: Regia Marche, Italija

V Evropi so bila območja v okolici večjih mest zadnjih 20 let podvržena veliki preobrazbi. Zgrajenih je bilo zlasti veliko število novih stavb. Mnogo urbanih območij se je razširilo, kljub temu pa število prebivalcev v njih stagnira ali kaže rahel trend rasti. Gre za t. i. urban sprawl (slov.: razraščanje mesta) oz. mestnih/urbanih območij. Klasične urbane funkcije so še vedno skoncentrirane v največjih centrih in v nakupovalnih centrih v suburbaniziranih območjih ter so lahko dostopna z avtomobilom.

Razraščanje mest povzroča povečanje motoriziranega prometa in s tem močno povečano rabo energije. Prav razraščanje mest lahko povzroči, da Evropska Unija ne bo dosegla načrtovanih ciljev zmanjševanja toplogrednih plinov do leta 2020. Evropo danes zaznamuje visoka stopnja urbanizacije, saj v urbaniziranih območjih živi okoli 70 % vse evropske populacije, urbanizirana območja ustvarijo okoli 80 % vsega evropskega BDP (v Sloveniji je delež urbanizacije okoli 50 %).
 

Največji delež urbanega prebivalstva pa ne živi v velikih mestih - urbaniziranih območjih, temveč predvsem v malih in srednjih mestih/urbaniziranih območjih, ki niso veliko oddaljena ena od druga. Tradicionalno imamo mrežo policentričnih mest in vasi, kjer je večina prebivalstva in delovnih mest skoncentrirana v nekaj urbaniziranih centrih.
Ta policentrični vzorec je lahko danes drugačen, če je nekaj teh urbanih funkcij skoncentriranih v suburbaniziranih centrih in je naraščajoče prebivalstvo locirano vzdolž cest, ki te različne centre povezujejo, hkrati pa imajo ponavadi tudi slabe povezave z javnim prevozom. Taki urbanizirani centri so ponavadi odvisni od uporabe osebnih vozil.

Projekt POLY-SUMP se želi usmeriti na zmanjševanje vplivov širjenja mest in uporabe osebnih vozil v teh območjih z namenom, da bi razvili nov pristop k »planiranju policentrične mobilnosti«, s katerim bi zmanjšali potrebe po prevozih, uporabo osebnih vozil ter hkrati naredili prevoze z osebnim vozilom manj atraktivne ali vsaj energetsko manj potratne. Ključno je, da se v teh regijah, kjer so razpršena mesta, urbani mobilnostni načrti ne naredijo ločeno za posamezno mesto, ampak skupno za celotno območje z vključitvijo planerjev, odločevalcev in relevantnih deležnikov v sam proces od vsega začetka. Sam projekt se želi fokusirati na trenutno stanje in ponuditi scenarije do leta 2020 ter 2050. Cilj projekta in glavni izziv je, kako udeležence prepričati, da bi se bolj zavedali pozitivnih učinkov, ki jih ima integrirano planiranje z udeležbo ključnih deležnikov.

Zakaj projekt POLY-SUMP?
  • Ker so območja s t. i. razpršenimi mesti (angl: diffuse city) močno odvisna od uporabe osebnih vozil.
  • Ker potrebujejo razpršena mesta policentrične mobilnostne načrte, ki zahtevajo sodelovanje in več-upravljalski pristop.
  • Ker zahtevajo razpršena mesta udeležbo različnih deležnikov, odločevalcev v procesu odločanja, skupaj s civilno družbo in podjetniki na celotnem območju.
Kaj so razpršena mesta?


Specifični cilji projekta:
  • zmanjševanje porabe energije in emisij toplogrednih plinov iz področja transporta;
  • razvoj POLY-SUMP metodologije, ki bo podprla pripravo trajnostnih mobilnostnih načrtov;
  • razvoj skupne vizije o trajnostni mobilnosti;
  • pomoč vsem sodelujočim partnerskim regijam z razpršenimi mesti z razvojem integriranega POLY-SUMP načrta z vključevanjem ključnih akterjev, to so planerji mobilnosti, lokalni pripravljalci politik, civilno prebivalstvo, podjetnik, ponudniki javnega prevoza in tudi urbanisti;
  • prevzem novih strategij in politik v sodelujočih regijah;
  • prenos znanj in izkušenj med partnerji in ključnimi lokalnimi akterji;
  • promocija in prenos dobre prakse s področja skupnega planiranja med lokalnimi in regionalnimi inštitucijami v Evropi.

Namen projekta:
»S sprejemom POLY-SUMP metodologije bo projekt pomagal lokalnim in regionalnim planerjem ter odločevalcem pogledati čez meje svojega mesta.«

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani projekta: www.poly-sump.eu

Tukaj se lahko naročite na prejem novic o projektu: www.poly-sump.eu/subscribe/

Dodatne informacije: Gašper Kleč
 

Sorodne novice

3.10.2014 Predstavitev projekta Poly-SUMP in metodologije »Future search« na konferenci v Trstu

25.5.2014 Predstavitev projekta Poly-SUMP in metodologije »Future search« twinning regijam

25.1.2014 Partnerji projekta Poly-SUMP smo predstavili rezultate lokalnih delavnic

29.10.2013 Občine se povezujejo za trajnostno mobilnost

4.10.2013 Stopimo skupaj za trajnostno mobilnost na našem območju

23.3.2013 Nov pristop k planiranju mobilnosti v Srcu Slovenije

6.2.2013 S predstavniki občin o celostnem načrtovanju prometa na lokalni ravni

2.11.2012 Nov projekt za zmanjševanje vplivov širjenja mest in uporabe osebnih vozil

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet