English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


PolySump - Trajnostno načrtovanje mobilnosti

Trajanje projekta / Leto izvajanja: 1. 5. 2012 - 31. 11. 2014
Program: IEE - Intelligent Energy Europe
Vodilni partner: Regiaj Marche, Italija
Partnerske države: Italija, Nizozemska, Švedska, Grčija, Portugalska, Avstrija, Francija

V Evropi so bila območja v okolici večjih mest zadnjih 20 let podvržena veliki preobrazbi. Zgrajenih je bilo zlasti veliko število novih stavb. Mnogo urbanih območij se je razširilo, kljub temu pa število prebivalcev v njih stagnira ali kaže rahel trend rasti. Gre za t. i. urban sprawl (slov.: razraščanje mesta) oz. mestnih/urbanih območij. Klasične urbane funkcije so še vedno skoncentrirane v največjih centrih in v nakupovalnih centrih v suburbaniziranih območjih ter so lahko dostopna z avtomobilom.
 

Največji delež urbanega prebivalstva pa ne živi v velikih mestih - urbaniziranih območjih, temveč predvsem v malih in srednjih mestih/urbaniziranih območjih, ki niso veliko oddaljena ena od druga. Tradicionalno imamo mrežo policentričnih mest in vasi, kjer je večina prebivalstva in delovnih mest skoncentrirana v nekaj urbaniziranih centrih. Ta policentrični vzorec je lahko danes drugačen, če je nekaj teh urbanih funkcij skoncentriranih v suburbaniziranih centrih in je naraščajoče prebivalstvo locirano vzdolž cest, ki te različne centre povezujejo, hkrati pa imajo ponavadi tudi slabe povezave z javnim prevozom. Taki urbanizirani centri so ponavadi odvisni od uporabe osebnih vozil.

Projekt POLY-SUMP se je usmeril na zmanjševanje vplivov širjenja mest in uporabe osebnih vozil v teh območjih z namenom, da bi razvili nov pristop k »planiranju policentrične mobilnosti«, s katerim bi zmanjšali potrebe po prevozih, uporabo osebnih vozil ter hkrati naredili prevoze z osebnim vozilom manj atraktivne ali vsaj energetsko manj potratne. Ključno je, da se v teh regijah, kjer so razpršena mesta, urbani mobilnostni načrti ne naredijo ločeno za posamezno mesto, ampak skupno za celotno območje z vključitvijo planerjev, odločevalcev in relevantnih deležnikov v sam proces od vsega začetka.

Sam projekt se je fokusiral na trenutno stanje in ponudil scenarije do leta 2020 ter 2050. Cilj in glavni izziv projekta je bil, kako udeležence prepričati, da bi se bolj zavedali pozitivnih učinkov, ki jih ima integrirano planiranje z udeležbo ključnih deležnikov. S sprejemom POLY-SUMP metodologije je projekt pomagal lokalnim in regionalnim planerjem ter odločevalcem pogledati čez meje svojega mesta.

Ključni rezultati projekta:
  • razvoj POLY-SUMP metodologije, ki podpira pripravo trajnostnih mobilnostnih načrtov;
  • razvoj skupne vizije o trajnostni mobilnosti;
  • prenos znanj in izkušenj med partnerji in ključnimi lokalnimi akterji;
  • promocija in prenos dobre prakse s področja skupnega planiranja med lokalnimi in regionalnimi inštitucijami v Evropi.

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani projekta: www.poly-sump.eu


 

Sorodne novice

3.10.2014 Predstavitev projekta Poly-SUMP in metodologije »Future search« na konferenci v Trstu

25.5.2014 Predstavitev projekta Poly-SUMP in metodologije »Future search« twinning regijam

25.1.2014 Partnerji projekta Poly-SUMP smo predstavili rezultate lokalnih delavnic

29.10.2013 Občine se povezujejo za trajnostno mobilnost

4.10.2013 Stopimo skupaj za trajnostno mobilnost na našem območju

23.3.2013 Nov pristop k planiranju mobilnosti v Srcu Slovenije

6.2.2013 S predstavniki občin o celostnem načrtovanju prometa na lokalni ravni

2.11.2012 Nov projekt za zmanjševanje vplivov širjenja mest in uporabe osebnih vozil

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet