English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook


Rits-Net - Regije za omrežje inteligentnih transportnih rešitev

Trajanje projekta: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: Interreg IVC
Partnerske države: Italija, Republika Irska, Španija, Latvija, Bolgarija, Madžarska, Avstrija in Slovenija
Vodilni partner: Regia Marche, Italija

Projekt RITS-NET (Regije za omrežje inteligentnih transportnih sistemov) je bil odobren na programu Interreg IVC, vodilni partner je regija Marche iz Italije, Razvojni center Srca Slovenije pa sodeluje kot slovenski partner.

Cilj projekta je izboljšanje regionalnih transportnih politik s pomočjo novih znanj in zavedanj vseh potencialov, ki jih imajo inteligentni transportni sistemi. Končni cilj je izvedba regionalnih načrtov s področja inteligentnih transportnih sistemov.


Skozi projekt bomo seznanili lokalne in regionalne odločevalce in pripravljalce politik z inteligentnimi transportnimi sistemi, izboljšali njihova znanja s tega področja, prenašali dobre prakse z območja Evropske unije in širili znanja s področja inteligentnih transportnih sistemov.

V okviru projekta bo organiziranih več tematskih seminarjev in izdelane brošure na temo različnih rešitev s področja inteligentnih transportnih sistemov.

Projekt prinaša priložnost za nove rešitve na tem področju v Srcu Slovenije. Skupaj z lokalnimi odločevalci na nivoju občin bomo skušali izboljšati regionalne usmeritve na področju trajnostnega prometa ter uporabe inteligentnih transportnih rešitev, ki bi tako prebivalcem območja Srce Slovenije kot tudi obiskovalcem omogočali lažje načrtovanje potovanja in prevozov z javnim prometom.

Tekoče informacije o projektu si lahko preberete v elektronskih newslettrih projekta:
Več informacij je na voljo na uradni spletni strani projekta: www.rits-net.eu

Dodatne informacije: Gašper Kleč


Projekt je podprt v okviru programa INTERREG IVC, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.


 

Sorodne novice

26.8.2014 Predstavitev študije trajnostne mobilnosti na avtocestah

23.6.2014 Razvojni center Srca Slovenije izdelal študijo Trajnostna mobilnost na avtocestah

1.4.2014 Mednarodna delavnica o upravljanju voznega parka in tovora

14.3.2014 Napovedujemo: Vabljeni na mednarodno delavnico o upravljanju voznega parka in tovora v Ljubljano

7.10.2013 Dobre grške prakse s področja upravljanja javnega potniškega prometa

7.6.2013 Dobre evropske prakse avtomatskega plačevanja in parkiranja

23.3.2013 Upravljanje prometa in mobilnost

13.12.2012 Inovativne rešitve v javnem prometu

19.7.2012 Nov projekt za zmanjševanje vplivov prometa na okolje

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet