English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Rits-Net - Regije za omrežje inteligentnih transportnih rešitev

Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2012 - 2014
Program: INTERREG IVC
Vodilni partner: Regia Marche, Italija
Partnerske države: Italija, Republika Irska, Španija, Latvija, Bolgarija, Madžarska, Avstrija

Cilj projekta je bil izboljšanje regionalnih transportnih politik s pomočjo novih znanj in zavedanj vseh potencialov, ki jih imajo inteligentni transportni sistemi. Končni cilj je bila izvedba regionalnih načrtov s področja inteligentnih transportnih sistemov.


Skozi projekt smo seznanili lokalne in regionalne odločevalce in pripravljalce politik z inteligentnimi transportnimi sistemi, izboljšali njihova znanja s tega področja, prenašali dobre prakse z območja Evropske unije in širili znanja s področja inteligentnih transportnih sistemov.

V okviru projekta je bilo organiziranih več tematskih seminarjev, izdelane so bile brošure na temo različnih rešitev s področja inteligentnih transportnih sistemov.

Skupaj z lokalnimi odločevalci na nivoju občin smo skušali izboljšati regionalne usmeritve na področju trajnostnega prometa ter uporabe inteligentnih transportnih rešitev, ki bi tako prebivalcem območja Srce Slovenije kot tudi obiskovalcem omogočali lažje načrtovanje potovanja in prevozov z javnim prometom.

Elektronski informatorji projekta:
Več informacij je na voljo na uradni spletni strani projekta: www.rits-net.eu


Projekt je podprt v okviru programa INTERREG IVC, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.


 

Sorodne novice

26.8.2014 Predstavitev študije trajnostne mobilnosti na avtocestah

23.6.2014 Razvojni center Srca Slovenije izdelal študijo Trajnostna mobilnost na avtocestah

1.4.2014 Mednarodna delavnica o upravljanju voznega parka in tovora

14.3.2014 Napovedujemo: Vabljeni na mednarodno delavnico o upravljanju voznega parka in tovora v Ljubljano

7.10.2013 Dobre grške prakse s področja upravljanja javnega potniškega prometa

7.6.2013 Dobre evropske prakse avtomatskega plačevanja in parkiranja

23.3.2013 Upravljanje prometa in mobilnost

13.12.2012 Inovativne rešitve v javnem prometu

19.7.2012 Nov projekt za zmanjševanje vplivov prometa na okolje

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet