English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook


DANTE - Digitalna agenda za nov turistični pristop v evropskih podeželskih in gorskih območjih

Trajanje projekta: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: Interreg IVC
Partnerske države: Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Nizozemska, Poljska in Španija
Vodilni partner: Provinca Torino, Italija

Projekt DANTE (Digital Agenda for New tourism approach in European Rural and Mountaines areas) je bil odobren na programu Interreg IVC, pri izvajanju projekta sodelujeta dva slovenska partnerja, Razvojni center Srca Slovenije in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.
 

 
Z izvajanjem aktivnosti smo pričeli v letu 2012, izvajale pa se bodo 3 leta. Med glavnimi projektnimi aktivnostmi bo identifikacija dobrih praks na področju uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v turizmu v podeželskih in gorskih območjih. Za posamezne regije bodo razviti implementacijski načrti, s katerimi naj bi se v lokalne, regionalne in nacionalne politike integrirale izkušnje, ki se bodo pridobile tekom izvajanja projekta DANTE. V sklopu izvajanja projekta se bodo partnerji udeleževali raznih tematskih seminarjev, delavnic in študijskih obiskov.

Projekt pomeni priložnost za razvoj usmeritev na področju razvoja turizma in uporabe različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij v Srcu Slovenije. Projektni partnerji se bodo lahko seznanili z najsodobnejšimi trendi na področju uporabe najrazličnejših informacijsko komunikacijskih tehnologij v turizmu na podeželskih in gorskih območjih.
 
Glavni namen je, da poskušamo s projektnimi aktivnostmi povečati dostopnost turističnih ponudnikov območja Srce Slovenije, ki bodo z uporabo novih tehnologij lahko bolje povezani in se bodo lažje predstavljali ter komunicirali prek spleta. Izdelan bo tudi načrt implementacije IKT v turizmu, ki bo prilagojen značilnostim in potrebam občin Srca Slovenije.

Brošura o projektu Dante (v slovenskem jeziku)

Newsletter I (v angleškem jeziku)
Newsletter II (v angleškem jeziku)
Newsletter III (v angleškem jeziku)
Newsletter IV (v angleškem jeziku)
Newsletter V (v angleškem jeziku)

Vodnik dobrih praks za področje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v turizmu (v slovenskem jeziku)

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani projekta: www.danteproject.eu

Dodatne informacije: Saša CeglarProjekt je podprt v okviru programa INTERREG IVC, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.


 

Sorodne novice

11.11.2014 Za večjo atraktivnost podeželja

11.11.2014 Sodobni komunikacijski kanali za promocijo turizma

30.6.2014 V Bruslju o modernih tehnologijah za promocijo turistične ponudbe

21.6.2014 Napovedujemo: Konferenca o uporabi sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v Bruslju

5.5.2014 Partnerji iz tujine na študijskem obisku v Srcu Slovenije

7.4.2014 Moderne komunikacijske tehnologije za promocijo turizma

1.3.2014 Novi trendi v grškem turizmu: lokalni produkti in doživetja v naravi

20.12.2013 Decembrsko srečanje s turističnimi ponudniki Srca Slovenije

13.12.2013 Nemške rešitve uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v turizmu

12.12.2013 Napovedujemo: Srečanje s turističnimi ponudniki Srca Slovenije

8.10.2013 Moderne tehnologije za povečevanje privlačnosti turistične ponudbe

31.5.2013 Uporaba sodobnih tehnologij pri promociji italijanskega turizma

1.2.2013 Digitalizacija Srca Slovenije

24.11.2012 Uporaba sodobnih tehnologij postaja vse bolj nujna tudi v turizmu

15.11.2012 Turistični ponudniki zadovoljni z rezultati sodelovanja s Srcem Slovenije

3.10.2012 Francoske izkušnje z digitalnimi tehnologijami v turizmu

11.7.2012 Ogled dobrih praks na nemških kmetijah s ponudbo

31.5.2012 Digitalni izzivi na področju turizma

22.3.2012 Nov projekt na področju uporabe tehnologij v turizmu

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet