English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook


Dežela kozolcev

Razvojni center Srca Slovenije sodeluje pri projektu Dežela kozolcev, katerega nosilec je Občina Šentrupert. V Šentrupertu na Dolenjskem nastaja prvi muzej na prostem s kozolci na svetu, v katerem bo razstavljenih 19 različnih kozolcev, ki so bili na lokacijo prenešeni iz Mirnske doline ter obnovljeni po tradicionalnih tesarskih postopkih.

Uradno odprtje Dežele kozolcev bo junija 2013, v tem času pa bo urejena vsa potrebna krajinska arhitektura ter zanimive turistično-izobraževalne vsebine. V muzeju na prostem bo zastopanih vseh šest tipov kozolcev, trije enojni (enojni, enojni s plaščem, enojni vzporedni) in trije dvojni (nizki, kozolec na kozla in toplar). Kozolcev v tako različnih oblikah in tako velikem številu, kot jih poznamo v Sloveniji, ne poznajo nikjer na svetu – s tem predstavlja kozolec posebnost v svetovnem merilu. V zadnjih desetih letih je samo na Dolenjskem propadlo kar 15 % kozolcev, 35 % pa je v izredno slabem fizičnem stanju in jim grozi skorajšnji propad. Gre predvsem za lesene kozolce. Najstarejši kozolec v muzeju izhaja iz leta 1795 in je, kot originalno, pokrit s slamo.
 

                                                                                                                                            Foto: Boštjan Pucelj

Deželo kozolcev bodo sestavljali:
  • muzej na prostem s kozolci z 19-imi različnimi sušilnimi napravam;
  • center za ohranjanje kulturne dediščine kot pomembna izobraževalna točka o raznovrstni dediščini podeželja z razstavami, arhivskim gradivom in dogodki, ki bodo prispevali k ohranjanju značilnosti življenja na podeželju;
  • mreža »in situ« ohranjenih lesenih objektov nepremične kulturne dediščine v Mirnski dolini, ki bo na osnovnih lokacijah povezala različno kulturno dediščino v celovito ponudbo.
Dežela kozolcev predstavlja turistično, izobraževalno in kulturno središče, ki bo poleg osnovne infrastrukture – kozolcev, med drugim ponujala še strokovno vodenje po muzeju, izobraževalne delavnice, igre za otroke in odrasle, team buildinge za podjetja in organizacije, mednarodne razstave, koncerte, modne revije, nočitve na kozolcu in posebne poroke.

Razvojni center Srca Slovenije v projektu nastopa kot koordinator in promotor, ki daje na razpolago svoj kader, znanja, izkušnje in številne povezave.

Dodatne informacije: Aleksandra Gradišek


 

Sorodne novice

7.6.2013 Prvi muzej kozolcev na prostem na svetu odprl svoja vrata

31.5.2013 Srce Slovenije na konferenci Energetsko učinkovite lokalne skupnosti

26.10.2012 Napoved: Dežela kozolcev kot primer dobre prakse ohranjanja kulturne dediščine

12.10.2012 Občina Šentrupert daje vzor tudi mladim oblikovalcem

4.7.2012 V Šentrupertu nastaja edini muzej na prostem s kozolci na svetu

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet