English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


FaRInn - Spodbujanje odgovornega inoviranja v državah Jugovzhodne Evrope

Trajanje projekta / Leto izvajanja: 1. 10. 2012 - 30. 9. 2014
Program: SEE – South East Europe
Vodilni partner: Center za inovacije in ekonomski razvoj (CIZE), Forli', Italija
Partnerji: Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Grčija, Madžarska, Italija, Romunija

V okviru projekta FaRInn je bil oblikovan model za spodbujanje odgovornega inoviranja, ki vključuje principe odgovornosti, transparentnosti, etičnosti, ter čim manjšega negativnega vpliva na okolje, zdravje in varnost. Razvojni center Srca Slovenije je pri projektu sodeloval kot odgovorni partner za komuniciranje.


Ključni rezultati projekta:
  • analiza obstoječega stanja na področju odgovornega inoviranja v Srcu Slovenije s poudarkom na priložnostih, ki jih tovrsten način izvajanja projektov ponuja;
  • oblikovanje modela za spodbujanje odgovornega inoviranja, ki vključuje principe trajnosti, socialne odgovornosti in boljše kakovosti življenja za vse, ki v Srcu Slovenije živimo in ustvarjamo (glede na dobre prakse, ki že obstajajo v partnerskih državah, ki so bile prilagojene potrebam območja);
  • oblikovanje konkretnega akcijskega načrta za uvedbo modela odgovornega inoviranja na območje Srca Slovenije;
  • različne komunikacijske aktivnosti z namenom izboljšanja lokalnih in regijskih politik na področju odgovornega inoviranja ter njegovi širši promocij;
  • prenos modela v tri druge države jugovzgodne Evrope.
Zloženka o projektu FaRInn
Newsletter I (v angleškem jeziku)
Newsletter II (v angleškem jeziku)

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani projekta: www.farinn.eu  

Sorodne novice

5.10.2014 Zaključna konferenca projekta FaRInn na temo odgovornega inoviranja

15.7.2014 Srce Slovenije na posvetu o novi kmetijski politiki

11.7.2014 Nov promocijski videoposnetek »The Heart of Slovenia – Where ideas become reality«

17.6.2014 Srce Slovenije na posvetu o integralni ekonomiji v Ljubljani

3.6.2014 Napovedujemo: Integralna ekonomija - družbene inovacije za trajnostno, na znanju temelječe podjetništvo

7.5.2014 Družbene inovacije za pametno specializacijo Slovenije

28.4.2014 Odgovorno inoviranje kot vodilo za razvoj v lokalnih okoljih

23.4.2014 Odgovorno inoviranje v transportu

19.3.2014 Srce Slovenije na okrogli mizi o integralni zeleni ekonomiji

23.10.2013 Mednarodna zasedba v Srcu Slovenije o odgovornem inoviranju

21.5.2013 Spodbujanje odgovornega inoviranja

25.11.2012 Nov projekt na področju odgovornega inoviranja

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet