English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook


Prenos znanj na Balkan

Skladen regionalni razvoj je osnovni cilj vsake regionalne politike, ki mora biti usmerjena v zmanjševanje razvojnih razlik med regijami in tudi znotraj regije same. Razvojni center Srca Slovenije je že od leta 2000 pomemben razvojni povezovalec v občinah Srca Slovenije.

Vstop Slovenije v Evropsko unijo je omogočil dostop do mnogih evropskih programov, s katerimi se sofinancira skladen in hitrejši regionalni razvoj. Razvojni center Srca Slovenije razvija skupaj s partnerskimi občinami strategije in nove projektne ideje, ki jih želi realizirati. Ob podpori številnih strokovnih sodelavcev je razvil znanja in pridobil mnoge izkušnje, ki jih želi prenašati na območje Balkana, s čimer spodbuja tudi mednarodno sodelovanje med državami.

V letu 2010 je začel uspešno sodelovati z Makedonijo, kjer je z Razvojno agencijo Severovzhodne regije podpisal dogovor o sodelovanju. V partnerstvu so bili uspešno izvedeni trije projekti, pri katerih je prišlo do gospodarskega in političnega obiska ter usposabljanja tamkajšnjih zaposlenih v Razvojnem centru Srca Slovenije. Prišlo je tudi do konkretnega povezavanja med našimi in njihovimi občinami, s katerimi smo prijavili več projektov na program Evropa za državljane.


Sodelujemo tudi s Srbijo, in sicer Regionalno agencijo za razvoj Šumadije in Pomorvlja, s katero smo podpisali tudi dogovor o sodelovanju. Organizirali smo že dva strokovna obiska tako v Sloveniji kot Srbiji, kjer smo se seznanili s stanjem in možnimostmi za nadaljne sodelovanje.

V Bosni in Hercegovini smo podpisali dogovor o sodelovanju s Centrom za lokalni in regionalni razvoj iz Dervente, kjer smo se pogovarjali predvsem o prenosu znanja in dobrih praks s področja razvoja podeželja.

Na Hrvaškem sodelujemo z Biogradom na Moru, kjer smo izvedli predstavitev Srca Slovenije v juniju 2012 ter prijavili nekatere skupne projekte s področja razvoja podeželja. Vzpostavili smo sodelovanje s Fažano v Istri, sodelujemo pa tudi z nekaterimi izobraževalnimi ustanovami (Pazin, Novi Vinodolski), s katerimi želimo nadgraditi model odprtega učnega okolja v gozdu.

Možnosti sodelovanja z Balkanskimi državami smo predstavili v brošuri Prenostni širitve Evropske unije za regionalni razvoj, ki smo jo izdali v letu 2011.

Dodatne informacije: Gašper Kleč


 


 

Sorodne novice

3.10.2014 V Srcu Slovenije na študijskem obisku skupina sadjarjev iz Kosova

15.4.2013 Srce Slovenije v Biogradu na Moru

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet