English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAGs4EU – Lokalne akcijske skupine za boljše evropske skupnosti

Trajanje projekta: 7. 3. 2015 - 5. 7. 2017
Program: Evropa za državljane
Vodilni partner: Lokalna akcijska skupina (LAS) Srednja Istra, Hrvaška
Partnerske države: Hrvaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Italija, Romunija, Litva, Poljska, Češka in Slovaška

Cilj projekta je bilo okrepiti sodelovanje državljanov EU pri razvoju in izvajanju aktivnosti, ki jih organizirajo lokalne akcijske skupine v Evropski uniji. Specifična cilja projekta sta bila okrepiti znanje in veščine predstavnikov lokalnih odločevalcev in LAS pri izvedbi razvojnih akcij na terenu ter okrepiti izmenjavo znanj med LAS-i na področju vključevanja deležnikov in spodbujanja prostovoljstva pri lokalnem razvoju.

Projekt, pri katerem je sodeloval tudi Razvojni center Srca Slovenije, se je izvajal v obliki devetih 3-dnevnih dogodkov v vseh partnerskih državah, tudi v Srcu Slovenije. Obiski so bili namenjeni reševanju skupnega izziva partnerjev – zagotoviti, da strategije in aktivnosti lokalnih akcijskih skupin odražajo potrebe in želje prebivalcev. S tem namenom so se dogodki osredotočili na specifična področja partnerskih regij (kultura in dediščina, razvoj podeželja, varovanje narave, podjetništvo in mladi).

Udeleženci dogodkov so s pomočjo seminarjev, interaktivnih delavnic, terenskih obiskov, prezentacij, konferenc in komunikacijskih orodij (spletne strani partnerjev, socialni mediji, novinarske konference, vodnik dobrih praks) spoznali konkretne primere, kako vključiti lokalne deležnike v aktivnosti LAS/odločanje na lokalni oz. regionalni ravni. Hkrati pa so dogodki omogočili povezovanje deležnikov iz EU in krepitev njihovih kapacitet za izvajanje evropskih projektov. Ob koncu projekta so partnerji vzpostavili mrežo mest preko podpisa dogovora o sodelovanju.

Details on implemented project (.pdf)

Best practice guidebook (.pdf)

Video report: https://www.youtube.com/watch?v=cQs547Xjzdw

 

Sorodne novice

25.8.2016 Dobre prakse razvoja podeželja v Srcu Slovenije

17.5.2016 Razvojni center Srca Slovenije na ogledu dobrih praks v Mostarju

30.7.2015 Srce Slovenije se povezuje s srcem Istre

15.7.2015 Začenja se izmenjava znanj med lokalnimi akcijskimi skupinami

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet