English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


EDEN55plusNW – Razvoj mreže turističnih produktov za seniorje – gradnja sodelovanja v turistični verigi vrednosti v evropskih destinacijah odličnosti EDEN za bolj konkurenčno in trajnostno rast

Trajanje projekta: 1. 3. 2016 – 31. 7. 2017
Program: COSME
Vodilni partner: Razvojni center Srca Slovenije
Partnerske države: Italija, Avstrija, Hrvaška

Namen projekta je bila nadgradnja koncepta mreženja v EDEN destinacijah, ki si prizadevajo za podaljšanje svoje turistične sezone. Ključni argument je bil, da turistični ponudniki v EDEN destinacijah ne posvečajo dovolj pozornosti ciljni skupini seniorjev nad 55 let.

Turistični produkt »Transnational Mobility Model for Seniors in Pilot EDEN Destinations« povezuje štiri sosednje države in pet pilotnih EDEN destinacij v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem in je razvil štiri čezmejne turistične produkte za seniorje nad 55 let (ženske in pare) z namenom povečati turistične tokove v nizki in srednji sezoni. Model in turistični produkti so prenosljivi v ostale EDEN destinacije po Evropi. Vzpostavljeni mreži malih in srednjih turističnih podjetij ter incoming turističnih agencij in turističnih info točk zagotavljata dolgoročno izvajanje kakovostnih storitev in poglobljeno izkušnjo trženja izbranih nišnih skupin seniorjev nad 55 let po zaključku projekta.

Projekt se je izvajal preko programa COSME – evropski program za konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih podjetij v Evropi. Program podpira podjetja (MSP) pri lažjem dostopu do financiranja, internacionalizaciji in dostopu do trgov, ustvarjanju ugodnega okolja za konkurenčnost in spodbujanju podjetniške kulture.
Spletna stran projekta: http://www.eden55plus-network.eu/ 

Novice: 

Sorodne novice

9.11.2017 Srce Slovenije v evropskem združenju Euromontana

6.10.2016 O seniorskem turizmu na 16. Festivalu za tretje življenjsko obdobje

22.9.2016 Turistični ponudniki pilotnih EDEN destinacij obiskali Solčavsko

22.9.2016 Drugo srečanje partnerjev projekta EDEN55plusNW v destinaciji Severni Velebit

23.5.2016 Spoznavanje EDEN destinacij odličnosti na Solčavskem

6.5.2016 Začetek projekta za nadgradnjo turizma v EDEN destinacijah odličnosti

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet