English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


TRINNO – Podporni ekosistem za podjetništvo za tradicije in inovacije

Trajanje projekta: prva faza: 1.4.2016 - 31.3.2019, druga faza: 1.4.2019 - 31.3.2021, dodatne aktivnosti (Covid-19 razpis): 1.10.2021 - 30.9.2022
Program: Interreg Europe
Vodilni partner: Arezzo Innovazione (Italija)
Partnerske države: Italija, Madžarska, Irska, Španija

Osrednje teme razvoja Evropske Unije so ustvarjanje novih delovnih mest, ustanavljanje podjetij, rast in inovacije in s temi izzivi se bo ukvarjal tudi projekt TRINNO. Projekt promovira dinamične oblike podpornega okolja za podjetništvo v petih evropskih regijah in spodbuja deležnike v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za izboljšanje instrumentov politike na tem področju. Promovira tudi uporabo digitalnih inovacij v lokalnem gospodarstvu in njihovih prednosti v tradicionalnih sektorjih.

Kot rezultat projekta se predvideva izboljšanje strukture upravljanja politik na tem področju. Pripravljene bodo analize stanja v regijah, ki sodelujejo v projektu, izvedene pa bodo tudi različne izobraževalne delavnice in izmenjave dobrih praks. Organizirani bosta dve večji konferenci na mednarodni ravni v Szegedu na Madžarskem in v Arezzu v Italiji.

Razvojni center Srca Slovenije v projektu TRINNO vodi delovni paket Komunikacije in diseminacije in tako skrbi za promocijo projekta navzven.

AKCIJSKI NAČRTI CELOTNEGA KONZORCIJA:
5. razpis programa Interreg Europe (COVID Call - dodatne aktivnosti): Aktivnosti se izvajajo od 1.10.2021 - 30.9.2022

V dodatnem letu izvajanja aktivnosti bomo aktivno spodbujali izboljšanje digitalizacije in inovativnosti rokodelcev. V okviru projektnih aktivnosti pa bomo mednarodnim parterjem tudi podrobneje predstavili Slovensko vavčersko shemo, ki je sedaj prepoznana kot dobra praksa projekta, iz katere se lahko učijo drugi. Prirpavila se bo regionalna analiza obstoječih dobrih praks in kako odgovarjajo na Covid-19 krizo, ter predstavili nove dobre prakse. Orgabizirani bodo študijski obiski med partnerji za prenos dobrih praks iz drugih regij. 

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/trinno

Facebook stran: https://www.facebook.com/trinnoproject/
Twitter: https://twitter.com/TRINNO_project


Premostitvena sredstva za izvajanje projekta zagotavlja Slovenski regionalno razvojni sklad.
 

Sorodne novice

4.7.2022 Ogled dobrih praks za podporna okolja za razvoj podjetništva v Barceloni

27.5.2022 Študijski obisk v Sloveniji navdušil irske partnerje

28.11.2020 Razvojni center Srca Slovenije s projektom TRINNO ključno prispeval k vzpostavitvi spodbud za mala in srednje velika podjetja ter rokodelce

30.6.2020 Razvojni center Srca Slovenije predstavil slovensko dobro prakso na pomembnem evropskem dogodku »Europe, Let's cooperate«

31.1.2020 Druga faza projekta TRINNO kaže na odlične rezultate

4.4.2019 Poučno srečanje z rokodelci Srca Slovenije

22.3.2019 Brezplačna praktična delavnica "Kako narediti dobro fotografijo?"

21.3.2019 Razvojni center Srca Slovenije na evropski ravni prepoznan kot organizacija, ki je dosegla pomemben doprinos nacionalnemu ukrepu Vavčerske sheme v Sloveniji

14.2.2019 Projekt TRINNO zaključuje svojo aktivno obdobje in kaže na prve pomembne dosežke triletnega delovanja

12.10.2018 Šesto medregionalno srečanje na Irskem projekta TRINNO

26.9.2018 Razvojni center Srca Slovenije sogovornik pri oblikovanju vavčerskega sistema v Sloveniji

20.4.2018 V Kamniku delovno srečanje mednarodnih parterjev za učinkovit podporni ekosistem za podjetništvo in inovacije

11.4.2018 Delovno srečanje ključnih akterjev podpornega okolja za podjetništvo v Srcu Slovenije

10.1.2018 Izrazite svoje mnenje o podpornem okolju za podjetništvo

14.2.2017 Drugo srečanje deležnikov projekta TRINNO v Litiji

25.1.2017 Kratka anketa: Kakšno je za vas popolno podporno okolje za podjetništvo?

26.10.2016 Spodbujanje inovativnosti in podjetništva v Srcu Slovenije

9.6.2016 Nov projekt Trinno za spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet