English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


SEEDs among NEETs – Spodbujanje podjetništva in gospodarskega razvoja med mladimi, ki niso v izobraževanju ali zaposleni - neaktivni (»NEETs«)

Trajanje projekta: 1. 8. 2016 - 31. 1. 2018
Program: Erasmus+
Vodilni partner: Vyara Foundation, Tryavna (Bolgarija)
Partnerske države: Bolgarija, Romunija, Malta, Portugalska, Latvija

Pojav »NEETs« je problem na evropski ravni in samo s skupnimi prizadevanji se lahko najde rešitve. »NEETs« so popolnoma neaktivne osebe, ki niso vključene niti v izobraževanje ali usposabljanje in niso v delovnem razmerju. Namen projekta je bil zagotoviti možnosti za mladinske delavce iz šestih evropskih držav, da delijo dobre prakse in se učijo iz izkušenj. Projekt je bil mišljen kot izmenjava dobrih praks in inovativnih zamisli ter njihovo vključitev v organizacijah in državah, kjer se taki pristopi niso uporabljali prej. Po drugi strani pa se je projekt osredotočal na mednarodno sodelovanje v smislu povečanja evropske razsežnosti mladinskega dela na lokalni ravni.

Cilji projekta so bili: 
  • Povečati zmogljivost mladinskih delavcev v ruralnem okolju za podporo mladim »NEETs«, da se jih vključi v lokalno skupnost, sistem usposabljanja in / ali na trg dela. Predstaviti jim inovativne pristope, ki izboljšajo vključevanje »NEETs« in prikrajšane mlade ter omogočiti izmenjavo dobrih praks in inovativnih pristopov v partnerstvu organizacij iz 6 držav EU;
  • Zagotoviti priložnosti za neformalno učenje za 14 ljudi (2 na partnerja), ki delujejo v mladinskem delu v ruralnem okolju, s čimer izboljšujejo svoje ključne sposobnosti in spretnosti - uporaba IKT in tujih jezikov - in svoje sposobnosti, da bi aktivirali »NEETs« in vse zainteresirane strani;
  • Spodbujati kakovostnejšo delo z mladimi sodelujočih organizacij in njihovih skupnosti preko povezovanja v praksi izmenjanih metod, pristopov in dobrih praks.
Mladinski delavki iz Kluba litijskih in šmarskih študentov - KLIŠE in Mladinskega kluba STIK iz Lukovice, sta se v okviru projekta SEEDs among NEETs, udeležili pet-dnevnega izobraževanja v bolgarskem mestu Tryavna. Izobraževanje je potekalo z namenom izboljšanja ključnih sposobnosti in spretnosti mladinskih delavcev - uporaba IKT in tujih jezikov, motivacija mladih »NEETs« ter širjenje podjetništva in ekonomskega razvoja mladih.

Z omenjenim projektom in spodbujanjem neformalnega učenja je Razvojni center Srca Slovenije sledil zastavljenemu cilju povečanja zmogljivosti in znanj mladinskih delavcev ter prenosa mednarodnih dobrih praks tudi na naše območje. 

Sorodne novice

17.11.2017 Mladinski delavki iz Litije in Lukovice na izobraževanju v Tryavni

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet