English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


SEEDs among NEETs – Spodbujanje podjetništva in gospodarskega razvoja med mladimi, ki niso v izobraževanju ali zaposleni - neaktivni (»NEETs«)

Trajanje projekta: 1. 8. 2016 - 31. 1. 2018
Program: Erasmus+
Vodilni partner: Vyara Foundation, Tryavna (Bolgarija)
Partnerske države: Bolgarija, Romunija, Malta, Portugalska, Latvija

Pojav »NEETs« je problem na evropski ravni in samo s skupnimi prizadevanji se lahko najde rešitve. »NEETs« so popolnoma neaktivne osebe, ki niso vključene niti v izobraževanje ali usposabljanje in niso v delovnem razmerju. Namen projekta je zagotoviti možnosti za mladinske delavce iz 6 evropskih držav, da delijo dobre prakse in se učijo iz izkušenj. Projekt je mišljen kot izmenjava dobrih praks in inovativnih zamisli ter njihovo vključitev v organizacijah in državah, kjer se taki pristopi niso uporabljali prej. Po drugi strani pa se koncept projekta osredotoča na mednarodno sodelovanje v smislu povečanja evropske razsežnosti mladinskega dela na lokalni ravni.

Cilji:
  • Povečati zmogljivost mladinskih delavcev v ruralnem okolju za podporo mladim »NEETs«, da se jih vključi v lokalno skupnost, sistem usposabljanja in / ali na trg dela. Predstaviti jim inovativne pristope, ki izboljšajo vključevanje »NEETs« in prikrajšane mlade ter omogočiti izmenjavo dobrih praks in inovativnih pristopov v partnerstvu organizacij iz 6 držav EU;
  • Zagotoviti priložnosti za neformalno učenje za 14 ljudi (2 na partnerja), ki delujejo v mladinskem delu v ruralnem okolju, s čimer izboljšujejo svoje ključne sposobnosti in spretnosti - uporaba IKT in tujih jezikov - in svoje sposobnosti, da bi aktivirali »NEETs« in vse zainteresirane strani;
  • Spodbujati kakovostnejšo delo z mladimi sodelujočih organizacij in njihovih skupnosti preko povezovanja v praksi izmenjanih metod, pristopov in dobrih praks. 

Sorodne novice

17.11.2017 Mladinski delavki iz območja Srca Slovenije na izobraževanju v Tryavni

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet