English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


INSiGHTS – Strategije zelenega in zdravega turizma

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019
Program: Podonavje
Vodilni partner: Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation (Slovaška)
Partnerske države: Nemčija, Avstrija, Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Hrvaška, Srbija, Slovenija
Produkcija: Peternet