English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


INSiGHTS – Strategije zelenega in zdravega turizma

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019
Program: Podonavje
Vodilni partner: Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation (Slovaška)
Partnerske države: Nemčija, Avstrija, Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Hrvaška, Srbija, Slovenija

Namen projekta INSiGHTS je spodbujanje trajnostne uporabe naravnih virov in kulturne dediščine s ciljem razvoja trajnostnega in zelenega turizma, ki bo prispeval k atraktivnejši podobi vključenih destinacij. Projekt je še posebej relevanten za Srce Slovenije za področje razvoja turizma in dela s posameznimi turističnimi ponudniki. Aktivnosti se bodo izvajale na območju Srca Slovenije, predvsem v občinah Litija in Šmartno pri Litiji, ki sta se v letu 2016 kot skupna destinacija pridružili nacionalnem pozivu Slovenske turistične organizacije za pospeševanje trajnostnega poslovanja v turizmu.

Spletna stran projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/insights
Produkcija: Peternet