English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


P-IRIS - Izboljšanje inovacijskih sistemov na podeželju s pomočjo profesionalizacije aktivnosti mreženja in uporabe inovacijskih orodij

Trajanje projekta: prva faza: 1.1.2017 - 30.6.2019, druga faza: 1.7.2019 - 30.6.2021 
Program: Interreg Europe
Vodilni partner: Sogn og Fjordane County Municipality (Norveška)
Partnerske države: Slovenija, Hrvaška, Finska, Španija, Italija, Norveška  
Eden od izzivov podeželskih območij je, da jih mladi zapuščajo, ker tam ne najdejo ustreznih delovnih mest, primernih njihovim profesionalnim ciljem. Zato obstaja potreba po pospeševanju inovativnosti na teh območjih z namenom razviti kreativna, na znanju temelječa podjetja, ki lahko visoko izobraženim mladim ponudijo atraktivna delovna mesta. Pomemben način spodbujanja inovativnosti na podeželju je sodelovanje deležnikov v t.i. »triple/quadruple helix«, ki obsega vse štiri sfere: javni sektor, gospodarstvo, institucije znanja ter civilno družbo. Inovacijski sistemi na podeželju so pogosto neuravnoteženi (prevladovanje javnega sektorja, pomanjkanje raziskav in razvoja). Skupni cilj projekta P-IRIS je izboljšanje politik povezanih s sodelovanjem 3H/4H v inovacijskih sistemih na podeželju. Povečati želimo število malih in srednje velikih podjetij v inovacijskih mrežah in število inovativnih projektov, ki vključujejo raziskave in razvoj. Prav tako želimo izboljšati spretnosti in znanja javnih avtoritet in podpornih struktur kot mentorjev 3H/4H mrež ter uporabo obstoječih inovacijskih orodij.

Za to se bo izvedel 3-stopenjski medregionalni učni proces: mapiranje izzivov in priložnosti upravljanja sodelovanja 3H/4H v inovacijskih sistemih na podeželju; izmenjava izkušenj in demonstracija potencialnih dobrih praks preko seminarjev in študijskih obiskov; priprava/nadgradnja regijskih akcijskih načrtov ter v drugi fazi tudi njihova implementacija. Izboljšanih bo šest regijskih strategij partnerjev, med njimi tudi Območni razvojni program RPSS 2014-2020, kot ključni strateški dokument območja Srce Slovenije. Njihova implementacija v drugi fazi bo izboljšala inovacijsko pripravljenost na podeželju preko povečanja števila MSP, ki sodelujejo z institucijami raziskav in razvoja ter povečanjem deleža podjetij, ki temeljijo na naprednem znanju oziroma kreativnosti – povečanje zelene rasti in eko-inovacij.

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/p-iris

Elektronski informatorji projekta P-IRIS (v angleškem jeziku):
Premostitvena sredstva za izvajanje projekta zagotavlja Slovenski regionalno razvojni sklad.


 

Sorodne novice

23.9.2019 Otvoritev co-working prostorov RISE v Litiji in Šmartnem pri Litiji

24.6.2019 Rezultati več kot dvoletnega dela na projektih D-STIR in P-IRIS

17.6.2019 P-IRIS zaključna brošura

11.6.2019 Premagovanje razdrobljenosti in izgradnja podpornih mrež na podeželju

7.6.2019 V Srcu Slovenije govorimo kohezijsko

17.12.2018 P – IRIS vstopa v zadnji semester prve faze

27.11.2018 Co-working center Litija/Šmartno

9.10.2018 Petim evropskim partnerjem predstavili odlične primere inovativnega povezovanja in spodbujanja podjetništva v Srcu Slovenije

26.9.2018 Spodbujanje podjetniškega potenciala med mladimi privedlo do produkta, ki mu ni para

7.11.2017 Podjetniška delavnica za oblikovanje inovacijskih ekosistemov

27.6.2017 Nov projekt za krepitev inovacijskih sistemov na podeželju

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet