English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


DIGY – Enostavna digitalna participacija mladih

Trajanje projekta: 01.09.2019 – 31.08.2022
Program: Erasmus+
Vodilni partner: Nexus Institut iz Berlina, Nemčija
Partnerske države: Gruzija, Makedonija, Malta, Litva, Nemčija in Slovenija

Projekt predstavlja nadaljevanje projekta »EUth - Orodja in nasveti za mobilno in digitalno participacijo mladih po vsej Evropi« (Horizon 2020) in spodbuja vključevanje mladih za aktivno vlogo v družbi. Mlajše generacije vse bolj posegajo po digitalnih orodjih, tudi na področju participacije in aktivnega državljanstva. Digitalna orodja so tista, ki lahko mlade bolj spodbudijo k sodelovanju, tako na lokalnih ravneh kot tudi na ravni celotne Evropske unije.

Zaradi pomanjkanja izkušenj, človeških virov in finančnih sredstev se pojavljajo težave pri izvedbi participativnih projektih. Cilj projekta je zagotavljati potrebne informacije in gradiva ter nuditi podporo mladinskim institucijam, mladim in drugim, pri vseh korakih izvajanja participativnega projekta. Vsa gradiva bodo vključena na platformo OPIN – spletno orodje za digitalno udeležbo mladih, ki je na voljo že v desetih evropskih jezikih.

Razvojni center Srca Slovenije je zadolžen za vodenje ter vzpostavitev t.i. »OPIN skupnosti«, katere rezultat bo vzpostavitev podpore za aktivno digitalno participacijo mladih. To bomo dosegli z delujočim forumom ter smernicami oz. navodili kako vključiti ter motivirati mlade k aktivni participaciji. Končni cilj projekta je nadgrajeno spletno orodje OPIN z izobraževalnimi gradivi za uspešno izvedbo participativnih projektov. V projektu se sodeluje z mladinskimi organizacijami in šolami iz območja Srca Slovenije, ki lahko OPIN platformo brezplačno uporabljajo.

Opin platforma: https://opin.me/sl/    

Sorodne novice

29.7.2022 Na zaključnem srečanju DIGY projekta v Sloveniji predstavljeni pomembni rezultati

29.6.2022 Pomembnost sodelovanja mladih pri odločanju na lokalni ravni

30.4.2022 Spodbujanje aktivne participacije mladih v Srcu Slovenije

18.2.2022 Občina Litija je v razvoj kolesarskega poligona vključila dijake Gimnazije Litija

29.10.2020 Organiziran prvi webinar z OPIN skupnostjo mladih na temo digitalne participacije

29.4.2020 OPIN platformo za digitalno participacijo mladih uporablja tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije

30.3.2020 Mladinske organizacije in mladi vabljeni na OPIN platformo za digitalno participacijo in postanite del aktivne skupnosti OPIN!

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet