English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prisluhni glasu vasi

Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2009 - 2011
Vodilni partner: Avtonomna provinca Trento (Italija)
Partnerske države: 8 partnerjev iz Slovenije, Italije, Češke, Poljske, Avstrije in Nemčije

Projekt Listen to the voice of villages nudi sofinanciranje trajnostnega razvoja turizma na nerazvitih območjih podeželja, s ciljem ustanovitve zveze vitalnih vasi Vital villages.

Projekt se je začel izvajati v januarju 2009, zaklučil pa se bo decembra 2011. Finančno podpora je zagotovljena v okviru programa Central Europe, ki je eden od štirih programov transnacionalnega teritorialnega sodelovanja, kjer lahko sodelujejo tudi slovenski partnerji. V projektu sodeluje 9 partnerjev iz šestih evropskih držav, med njimi Center za razvoj Litija kot edini slovenski partner.

V okviru projekta se ukvarjamo s trajnostnim razvojem turizma dveh tipov območji. V prvi tip spadajo območja kjer turizem še ni razvit, obstaja pa velik potencial za razvoj turističnih dejavnosti. Drugi tip pa predstavljajo območja, kjer je turizem sicer že razvit, vendar se pojavljajo različne ovire za njegov hitrejši, kvalitetnejši oziroma trajnostni razvoj. Izbrana pilotna območja vseh partnerskih držav se bodo povezala v blagovno znamko t.i. »Zvezo vitalnih vasi« in se kot taka tudi intenzivno promovirala. Naša izbrana pilotna območja so:
  • Velika planina,
  • Dole pri Litiji in
  • Jablaniška dolina.


Velika planina spada v drugi tip, območje kjer se je turizem že razmahnil, potrebne pa so usmeritve k bolj kakovostnemu in trajnostno naravnanem načinu delovanja. Območji Dol pri Litiji in Jablaniške doline pa spadata v prvi tip, kjer so prisotni zametki turizma, pravega razvoja pa še ni.

Aktualne informacije o izvajanju projekta so na voljo na spletni strani Centra za razvoj Litija, v občinskih glasilih in na uradni spletni strani projekta www.listentothevoiceofvillages.org.
 Novice iz Jablaniške doline: 

 
Informator Oglarske dežele: Knjižica Po pastirskih poteh na Veliki planini:


 

Sorodne novice

30.1.2012 Razvoj turističnih aktivnosti na treh pilotnih projektih

4.1.2012 Pripovedovanje zgodb za krepitev podeželskega turizma

7.12.2011 Predstavitve rezultatov projekta Prisluhi glasu vasi

15.9.2011 Oglarska dežela 2011

8.9.2011 Izšel je informator Oglarske dežele Oglarček

7.9.2011 Zadnji študijski obisk projekta Listen to the voice of villages

5.9.2011 Vabljeni v Oglarsko deželo!

2.9.2011 Predstavitev Ukrepa 123 oglarjem v Oglarski deželi

3.8.2011 Izšel je poletni informator Oglarske dežele

1.8.2011 Nove usmerjevalne table na Veliki planini

26.7.2011 Otvoritev novih enotnih usmerjevalnih tabel na Veliki planini

18.7.2011 Partnerji navdušeni nad rezultati projekta Prisluhni glasu vasi

8.6.2011 Vodniki Srca Slovenije na Veliki planini

1.6.2011 Uspela prireditev Dan jagod in špargljev

31.5.2011 Dnevi odprtih vrat na kmetijah v Jablaniški dolini

27.5.2011 Študijski obisk pri partnerjih iz Poljske

24.5.2011 V nedeljo vabljeni na dan jagod in špargljev na Breg!

11.5.2011 Napoved: Usposabljanje za lokalne turistične vodnike na Veliki planini

11.5.2011 Zadnjo majsko nedeljo poskusite domače jagode in šparglje

10.5.2011 Vabilo na Pohod po Oglarski poti

13.4.2011 Dobre prakse razvoja turistične ponudbe na koroških kmetijah

30.3.2011 Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

25.3.2011 Vabilo na Pohod po obronkih Jablaniške doline

21.3.2011 Zaščitili bomo skoraj izgubljeno dediščino - sir "trnič"

16.12.2010 Prisluhni glasu vasi v Jablaniški dolini

25.11.2010 Srečanje partnerjev projekta Prisluhni glasu vasi na Češkem

21.10.2010 Študijski obisk pri partnerjih iz Forchheima

24.9.2010 Jesenski dnevi odprtih vrat na kmetijah v Jablaniški dolini

16.9.2010 Oglarska dežela v novi podobi

16.9.2010 Usposabljanje za turistične vodnike Srca Slovenije

9.9.2010 Vabljeni v Oglarsko deželo!

2.7.2010 Predstavniki alpskih mest obiskali Veliko planino

14.6.2010 Študijski obisk in mednarodna delavnica o trajnostnem turizmu v Trentu

7.6.2010 Izdali smo knjižico Po pastirskih poteh na Veliki planini

3.6.2010 Uspela prireditev Dan jagod in špargljev

29.4.2010 Vabilo na pohod po Oglarski poti

29.4.2010 Vabljeni na Dan jagod in špargljev na Breg pri Litiji!

17.3.2010 Na Dunaju o turizmu na Veliki planini, v Jablaniški dolini in v Oglarski deželi

10.3.2010 Zdrava jedra Oglarske dežele

5.3.2010 Leseni kažipoti, informativne table in pastirska učna pot na Veliki planini

20.2.2010 Obiskali so nas partnerji iz Univerze v Trentu

10.2.2010 Napoved: Obisk partnerjev iz Univerze v Trentu

28.1.2010 Izšla je že šesta številka Novic iz Jablaniške doline

27.1.2010 Obisk Oglarske domačije Brinovec

24.12.2009 Izšla je že peta številka Novic iz Jablaniške doline

18.12.2009 Srečanje partnerjev projekta "Prisluhni glasu vasi"

17.11.2009 Izšla je četrta številka Novic iz Jablaniške doline

17.10.2009 Izšla je tretja številka Novic iz Jablaniške doline

17.9.2009 Izšla je druga številka Novic iz Jablaniške doline

17.7.2009 Novice iz Jablaniške doline

4.6.2009 Konferenca projekta Prisluhnimo glasu vasi v Kamniku

6.5.2009 Jablaniška dolina – pilotno območje projekta »Prisluhni glasu vasi«

2.4.2009 Srečanje prebivalcev Oglarske dežele

27.2.2009 Trajnostni razvoj turizma v hribovskih območjih s pomočjo EU projekta »Listen to the voice of villages«

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet