English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Stičišče nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije

www.srce-me-povezuje.si

Stičišče NVO Osrednjeslovenske regije je regionalno stičišče nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije, katera zajema okoli 5.000 društev, zasebnih zavodov in ustanov. Stičišče NVO Osrednjeslovenske regije deluje pod okriljem Društva za razvoj in varovanje Geossa, ustanovljeno je bilo ob podpori Razvojnega centra Srca Slovenije.

Stičišče zagotavlja podporno okolje za dejavnosti, ki so potrebne za razvoj nevladnega sektorja, in za izboljšanje njegovega položaja v regionalnem razvoju. Deluje v naslednjih smereh: 
 • vpliv na javne politike za krepitev položaja nevladnih organizacij;
 • uveljavljanje nevladnih organizacij v razvojnem svetu regije in regionalnem razvojnem programu;
 • aktivnosti za strukturne spremembe;
 • vključevanje NVO v strateške dokumente;
 • spodbujanje podpisovanja sporazumov o sodelovanju med občinami in nevladnimi organizacijami;
 • spodbujanje lokalnih partnerstev med vsemi tremi sektorji;
 • brezplačno svetovanje in mentorstvo nevladnim organizacijam;
 • usposabljanja za nevladne organizacije;
 • spodbujanje partnerskih prijav na razpise;
 • informiranje nevladnih organizacij o aktualnih temah in vsebinah;
 • povezovanje z drugimi NVO mrežami;
 • srečanja z NVO;
 • razvoj novih storitev;
 • povezovanja NVO in gospodarstva skozi korporativne prostovoljske akcije;
 • akcija Vsak dan novinar en dan nevladnik za povezovanje medijev in NVO;
 • promocija stičišča in sektorja;
 • krepitev članstva mreže.
 
 

Dodatne informacije:


Stičišče NVO Osrednjeslovenske regije

Informacijski pisarni Stičišča:
Ponoviška cesta 12, Litija
Čas odprtosti: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00

Rimska cesta 6, Ljubljana
Čas odprtosti: po predhodnem dogovoru

M: 040 786 939
M: 040 365 850
F: 059 927 619
E: info@srce-me-povezuje.si

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.


 

Sorodne novice

29.10.2010 Rezultati regionalnega stičišča nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije

12.10.2010 Stičišče NVO Srca Slovenije vabi na srečanje društev

2.5.2010 Srce Slovenije na Festivalu NVO

15.1.2009 Srce me povezuje - stičišče NVO "Srca Slovenije"

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet