English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook


LAS Srce Slovenije

www.razvoj.si/las

Leader v Sloveniji


S sprejetjem Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 je Slovenija vstopila v novo programsko obdobje, v katerem je upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). S PRP Slovenija izvaja ukrepe, razporejene v štiri osi, od katerih je novost t.i. os LEADER (4. os), ki spodbuja odločanje o razvoju posameznih zaokroženih podeželskih območij po pristopu »od spodaj navzgor«.

Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti. Pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi.

Temeljna načela pristopa LEADER so:

 • Lokalne razvojne strategije izhajajo iz območja
 • Pristop od spodaj navzgor
 • Lokalne akcijske skupine – javno-zasebna partnerstva
 • Povezani in večsektorski ukrepi
 • Inovativnost
 • Mreženje
 • Sodelovanje na projektihLokalna akcijska skupina Srce Slovenije


Ustanovitev lokalnega javno-zasebnega partnerstva, imenovanega “lokalna akcijska skupina (LAS)” je izvirna in pomembna lastnost pristopa LEADER. LAS ima nalogo, da pripravi in izvede svojo lokalno razvojno strategijo ter sprejme odločitve o razdelitvi in upravljanju s finančnimi sredstvi. LAS temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij (javnega sektorja), gospodarstva (ekonomskega sektorja) in civilne družbe (zasebnega sektorja).

Lokalna akcijska skupina “Srce Slovenije” za območje občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji je bila ustanovljena novembra 2007 s konzorcijsko pogodbo. K podpisu ustanovne konzorcijske pogodbe je pristopilo 29 partnerjev, od teh 5 predstavnikov občin, 8 predstavnikov drugih javnih institucij, 7 predstavnikov društev in 9 predstavnikov zasebnega sektorja. Trenutno članstvo šteje 30 partnerjev. Članstvo v LAS je odprto, tako da pričakujemo, da se bo število članov sčasoma še povečalo.

LAS ima naslednje glavne organe: skupščino kot najvišji organ upravljanja, razvojni svet kot organ odločanja, nadzorni svet kot organ nadzora, upravljalca, ki je administrativni manager in pravni zastopnik LAS ter finančno službo pri upravljalcu. Skupščino sestavljajo vsi člani LAS, razvojni svet ima 10 članov, nadzorni svet pa 3 člane, izbrani upravljalec pa je Razvojni center Srca Slovenije. Razvojni svet je izvolil tudi predsednika LAS in njegovega namestnika. Za obdobje 2011-2013 je predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič iz Dola pri Ljubljani.

LAS Srce Slovenije je pod vodstvom Razvojnega centra Srca Slovenije pripravila in sprejela svojo razvojno strategijo za obdobje 2007-2015. Ključno vodilo pri izvajanju razvojne strategije je skupna razvojna vizija območja, ki izhaja iz značilnosti ter potreb in priložnosti območja: “Z inovativnimi pristopi pri izrabi obstoječih potencialov zagotavljati vitalnost podeželja na območju “Srca Slovenije” in njegovo trajnostno rast”.

Izbrano prioritetno področje LAS je izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, ki obsega 6 prioritetnih nalog z več cilji:

 • Dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi ter trženje lokalnih kmetijskih proizvodov
 • Spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja
 • Izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju
 • Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
 • Animacija in usposabljanje podeželskih prebivalcev
 • Mreženje in povezovanje za inovativne iniciative

Navedeno predstavlja okvir za pripravo in sofinanciranje projektov s strani LAS. S tem namenom je LAS Srce Slovenije pripravila metodologijo in kriterije za izbiro projektov, ki je osnova za ocenjevanje projektov.

Razvojno strategijo si lahko ogledate tukaj.

LAS Srce Slovenije je bila na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) kot delujoča LAS evidentirana konec julija 2008, kar je pogoj za koriščenje vseh pripadajočih sredstev Leader.  Sredstva Leader za vodenje LAS, pridobivanje strokovnih znanj, animacijo območja in izvajanje lokalne razvojne strategije se izračunavajo letno po posebni formuli MKGP, ki temelji na velikosti območja in številu prebivalcev posamezne LAS, indesku razvojne ogroženosti in oceni lokalne razvojne strategije. Pripadajoča višina sredstev Leader za LAS Srce Slovenije za leto 2008 je bila 149.793 €, za leto 2009 pa 188.721 €, za leto 2010 187.298 € in za obdobje 2011-2013 661.594 €. Poleg LEADER sredstev pa mora LAS zagotoviti tudi svoja lastna sredstva tako za delovanje kot za izvajanje lokalne razvojne strategije-izvedbenih projektov (načelo dodatnosti). Pričakujemo, da bo iz naslova sredstev LEADER in lokalnega sofinanciranja do leta 2013 na območje LAS tako prišlo okoli 1,5 mio € razvojnih sredstev.

V letu 2010 smo izdali publikacijo Razvojni utrip podeželja Srca Slovenije/ Development beat of “The Heart of Slovenia” countryside o LAS Srce Slovenije ter projektih, ki so bili uspešno izvedeni v prvem obdobju izvajanja razvojne strategije.
 

Dodatne informacije: Mitja Bratun, Saša Ceglar 

Sorodne novice

26.3.2015 Predstavitev LAS Srce Slovenije v Bruslju

13.3.2015 39 partnerjev za skupni razvoj podeželja v Srcu Slovenije

10.3.2015 Napovedujemo: Podpis konzorcijske pogodbe LAS Srce Slovenije

19.2.2015 Razvoj podeželja v Srcu Slovenije tudi v obdobju 2014-2020

15.7.2014 Srce Slovenije na LAG Summer Festivalu v Biogradu na Moru

28.11.2013 Odprtje Ekološkega zbirnega in distribucijskega centra za zelenjavo - Zdravo življenje

21.11.2013 Srce Slovenije na ogledu dobrih praks razvoja podeželja v Poljanski dolini

2.10.2013 Napovedujemo: Projekti Srca Slovenije v oddaji Na deželi na TV Slovenija

16.9.2013 Izdelke in storitve Naravnega zdravilnega gaja Tunjice koristijo tudi slovenski »orli«

12.9.2013 Razvojni center Srca Slovenije na srečanju partnerstva za podeželsko Evropo

5.9.2013 Napovedujemo: Dan odprtih vrat v prvem in edinem znanstveno priznanem območju zdravilnih energij v Evropi

24.7.2013 Srce Slovenije kot primer dobre prakse razvoja podeželja

21.5.2013 RTV Slovenija na snemanju v Srcu Slovenije

31.1.2013 LAS Srce Slovenije na strokovnem posvetu lokalnih akcijskih skupin

12.12.2012 Srce Slovenije obiskali predstavniki makedonskega Ministrstva za lokalno samoupravo

28.11.2012 LAS Srce Slovenije na ogledu dobrih praks na Dolenjskem

26.10.2012 Kam na rekreacijo v Srcu Slovenije?

26.10.2012 Srce Slovenije na Slovenskem podeželskem parlamentu

23.10.2012 Napoved: Odprtje telovadnice v zeleni naravi Tuhinjske doline

17.9.2012 Zaključek projekta Pisker iz črne kuhinje

29.8.2012 Predsednik države prejel košarico lokalnih pridelkov iz Srca Slovenije

23.8.2012 Napoved: Srce Slovenije na sejmu AGRA v Gornji Radgoni

30.7.2012 Oglarska dežela kot edinstven primer v Evropi

30.7.2012 Organizacije iz tujine na ogledih uspešnih projektov v Srcu Slovenije

19.7.2012 Obisk predstavnikov albanskega ministrstva za kmetijstvo

3.7.2012 Edini Slovenci nagrajeni na mednarodnem fotografskem natečaju

20.6.2012 Napoved: Odprtje oglarskega prostora na Dolah

15.6.2012 Izvrstni na mednarodnem fotografskem natečaju

11.6.2012 Študijski obisk z Goričkega

30.5.2012 LAS Srce Slovenije sodeluje na fotografskem natečaju "Images of Rural Europe"

29.2.2012 Predstavitev javnega poziva LAS Srce Slovenije za leto 2012

28.2.2012 LAS Srce Slovenije se predstavlja predstavnikom ministrstva za kmetijstvo iz Bolgarije

15.2.2012 Okrogla miza LAS Srce Slovenije - Razvojni utrip podeželja

15.2.2012 Poziv k prijavi projektov za pridobitev sredstev

1.12.2011 LAS Srce Slovenije potrdil nove razvojne projekte

28.11.2011 Uspešni rezultati LAS Srce Slovenije

11.11.2011 LAS Srce Slovenije na občinskih svetih

9.11.2011 Podprte podjetniške ideje

30.9.2011 Prenova Športno rekreacijskega centra Reka

21.9.2011 Vabilo na otvoritev prenovljenega igrišča v ŠRC Reka

21.9.2011 Ogled dobrih praks v Avstriji

5.9.2011 Ogled dobrih praks razvoja podeželja v Avstriji

5.9.2011 Preko LAS "Srce Slovenije" letos na območje LAS preko 400.000 EUR nepovratnih sredstev

5.9.2011 Izobraževanje za čebelarje iz tujine

18.8.2011 Srce Slovenije na sejmu AGRA

15.6.2011 LAS Srce Slovenije obiskali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in Evropske komisije

26.5.2011 Študenti geografije na terenskih vajah v Srcu Slovenije

27.4.2011 Objavljen drugi javni poziv za izbor projektnih predlogov LAS Srce Slovenije za 2011

21.3.2011 Najava razpisov izvajanja ukrepov Programa razvoja podeželja

19.1.2011 Razvojni utrip podeželja Srca Slovenije

12.12.2010 Sodelovanje s študenti geografije

12.12.2010 V Srcu Slovenije ponovno gostili Estonce

23.11.2010 Predstavitve prvega javnega poziva za izbor projektnih predlogov LAS Srce Slovenije

9.11.2010 Predstavitev prvega javnega poziva za izbor projektnih predlogov LAS Srce Slovenije za leto 2011

2.11.2010 Objavljen prvi javni poziv za izbor projektnih predlogov LAS Srce Slovenije za leto 2011

22.10.2010 LAS Srce Slovenije na ogledu dobrih praks na Koroškem

12.10.2010 Vabilo: Študijsko potepanje po Mislinjski in Dravski dolini

7.10.2010 Estonci na obisku v Srcu Slovenije

7.10.2010 LAS Srce Slovenije na mednarodni izmenjavi idej na Škotskem

6.9.2010 Gostili smo tuje strokovnjake za razvoj podeželja

26.8.2010 Razstavni prostor Srca Slovenije na AGRI obiskal tudi minister

14.7.2010 Obiskala sta nas strokovnjaka s področja interpretacije dediščine

23.12.2009 Novinarska konferenca LAS Srce Slovenije

1.9.2009 LAS Srce Slovenije na sejmu v Gornji Radgoni

18.8.2009 Vabljeni na sejem v Gornjo Radgono

12.8.2009 Predstavitveni film Srca Slovenije

12.8.2009 Vodnik po podeželju "Vse, kar vas vabi v Srce Slovenije"

6.5.2009 Odprtje javnega poziva LAS Srce Slovenije

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet