English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Litija, mesto inovativnosti

Litija, mesto inovativnosti je projekt, s katerim je Razvojni center Srca Slovenije že leta 2006 dokazal, da so novi programi priložnost za vsakega prebivalca občine in območja. Namen projekta, je povezovanje in motiviranje inovativnih potencialov znotraj lokalne skupnosti, tako na področju izobraževanja, podjetništva, turizma, medijev kot civilne družbe ter identifikacija konkretnih razvojnih priložnosti. Vizija projekta je razviti učinkoviti poslovni model za uspešen, inovativen razvoj lokalnih skupnosti.

Program inovativne lokalne skupnosti je Razvojni center Srca Slovenije razvil, vzpostavil in promoviral v sodelovanju s širšim InCo gibanjem. Zgodba Litije kot inovativnega mesta, ki raste z idejami svojih prebivalcev, je prek tega gibanja zbudila pozornost v Sloveniji in prek njenih meja.

Sodelovanje z osnovnimi šolami in z gimnazijo je bilo pri razvoju tega projekta še posebej pomembno in učinkovito. Center je s šolami izpeljal vrsto delavnic in srečanj z mladimi, z učenci in učitelji osnovnih šol, z dijaki gimnazije, s podjetniki, z mediji in drugimi akterji, ki lahko vplivajo na sorazmerni razvoj lokalne skupnosti. S tem projektom Center vztrajno širi podjetniško klimo med mladimi.
 

Izvedene delavnice:
 • InJo delavnica za medije, Gimnazija Litija, 24. avgust 2006
 • Delavnica za lokalno skupnost: "Mladina in inovativnost: kako narediti prvi korak?", Gimnazija Litija, september 2006
 • Delavnica za lokalno skupnost: "Inovativnost in lokalne skupnosti", Litija, ploščad pred restavracijo Mona Liza, oktober 2006
 • Delavnica za lokalne skupnosti: "Kohezija med lokalno skupnostjo in podjetništvom – ali obstaja potencial?", Konferenčna dvorana Predilnice Litija, 24. oktober 2006
 • Zaključna delavnica: "Analiza in prihodnji vidiki", konferenčna dvorana Predilnice Litija, november 2006
 • Delavnica s podjetniki, 1. februar 2008
 • Delavnica z ravnatelji litijskih osnovnih šol in gimnazije, 1. februar 2008
 • Delavnica z učenci na Osnovni šoli Litija, 21. april 2008
 • Delavnica z učitelji vseh litijskih osnovnih šol, 23. april 2008
 • Delavnica z dijaki Gimnazije Litija, 24. april 2008
 • Delavnica z učenci Osnovne šole Gradec, 15. maj 2008
 • Delavnica z lokalnimi akterji "Open innovation", 15. maj 2008
 • Srečanje predstavnikov osnovnih šol z območja Srca Slovenije, Litija, avgust 2009
 • Srečanje predstavnikov osnovnih šol občine Litija in Šmartno pri Litiji, konferenčna dvorana Predilnice Litija, 2. december 2009
 • Delavnice za osnovnošolce »Lahko tudi jaz postanem ustvarjalen in inovativen podjetnik?«, pomlad 2010
Organizacija dogodkov in konferenc:
 • Novinarska konferenca s predstavitvijo projekta, Gimnazija Litija, 24. avgust 2006
 • Prva konferenca inovativnosti v Srcu Slovenije "Inovativnost in razvoj lokalne skupnosti", Polšnik, 12. marec 2009
 • Konferenca o inovativni lokalni skupnosti, Šentrupert, 11. marec 2011
Predstavitev projekta Litija, mesto inovativnosti na nacionalnih in mednarodnih konferencah: 
 • Conference Innovation Journalism, Stanford University, ZDA, maj 2007
 • Regionalna konferenca o inovacijskem novinarstvu Stanford po Stanfordu in podelitev nagrad litijskim osnovnošolcem in gimnazijcem za najboljše projektne prispevke, Ljubljana (2007, 2008, 2009)
 • Srečanje Ozimnica idej s predstavitvijo dokumenta Manifest InJo-InCo (2008, 2009)
 • European Regional Economic Forum, Nova Gorica, junij 2009
 • InCo konferenca - konferenca o inovacijskem komuniciranju, Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 15. april 2009
 • InCo konferenca - konferenca o inovacijskem komuniciranju, Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. april 2010
 • InCo/ChangeTheGame Iniciativa v Državnem svetu RS za izmenjavo dobrih praks in iniciativ za progresiven trajnostni razvoj inovativnih ekosistemov, prispevek Ane Savšek z naslovom "From InLoCom to sustainable regional partnership Heart of Slovenia", 18. oktober 2010
 • Mednarodna InCo konferenca - konferenca o inovacijskem komuniciranju, Ljubljana, Državni svet, prispevek Ane Savšek z naslovom "The business model of the Heart of Slovenia", 21. april 2011


 

Sorodne novice

11.5.2011 Poslovni model Srca Slovenije na mednarodni InCo konferenci

21.3.2011 Center za razvoj Litija – prejemnik priznanja InLoCom 2011

9.2.2011 Konferenca o inovativnosti v lokalni skupnosti v Šentrupertu

20.10.2010 Predstavitev Centra za razvoj Litija v Državnem svetu

12.10.2010 Napoved: Predstavitev Centra za razvoj Litija v Državnem svetu

7.10.2010 Intervju z Aleksandro Gradišek: Od vizije do merljivih rezultatov

14.4.2010 Srce Slovenije na InCo konferenci

3.4.2010 Mladi spoznavajo inovativno podjetništvo

5.5.2009 RCL na InCo konferenci

12.2.2009 Prva konferenca inovativnosti v Srcu Slovenije

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet