English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Trkamo na vrata dediščine

Trkamo na vrata dediščine je projekt, ki že nekaj let povezuje turistično ponudbo dediščine območja od Kamnika do Šmartnega pri Litiji in v nekaterih primerih tudi širše v zaokroženo območje. Projekt pomeni nadaljevanje aktivnosti projekta »Po poteh dediščine na območju občin Savske ravni in Posavskega hribovja, ki sega v leto 1999.

Nosilka projekta Trkamo na vrata dediščine, ki se je izvajal med leti 2007 in 2009, je bila Občina Dol pri Ljubljani. Projekt je bil odobren na Prvem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. K projektu so se pridružile kot partnerji občine Kamnik, Komenda, Lukovica, Trzin, Domžale, Moravče, Litija in Šmartno pri Litiji

Center za razvoj Litija je bil izbran za izvedbo druge in tretje faze projekta.

Namen aktivnosti druge faze projekta z naslovom »Razvoj točk dediščine« je bila nadgradnja že oblikovane mreže točk dediščine z naborom dodatnih točk naravne in kulturne dediščine ter razvojem podpornih storitev (gostinske in nočitvene kapacitete) in dodatne turistične ponudbe (povezava, nadgradnja, navezava na obstoječe tematske in rekreacijske poti, vodni izviri, energetske točke, tehnična dediščina, ostala neevidentirana naravna, kulturna, zgodovinska in etnološka dediščina). V tem okviru se je turistični produkt Trkamo na vrata dediščine nadgradil z blagovno znamko Srce Slovenije.

Obstoječi ponudbi smo dodali novih 20 točk dediščine in 3 večja zaokrožena območja dediščine – Kamniška Bistrica, Oglarska dežela, Velika planina. Pospeševali smo tudi promocijo mreže. K projektu smo dodali prenočišča s tradicijo in gostinsko ponudbo s poudarkom na kulinaričnih posebnostih območja. Poleg tega smo podprli obstoječe prireditve ter se povezali z ARPT Kamnik pri organizaciji Srednjeveških dni – v tem okviru smo razvijali koncept inovativnosti prireditev.

Razvili smo 15 novih turističnih programov z namigi za izlete in počitnice. Izdali smo tudi priročno knjižico Namigi za doživeta potepanja po Srcu Slovenije v slovenskem in angleškem jeziku. Hkrati smo izdali obsežnejšo publikacijo s kulturnimi in naravnimi potenciali Kamniške Bistrice kot primera posameznih zaokroženih območij dediščine ter izdelali letake za posamezne točke dediščine v angleškem jeziku. Poleg tega smo pripravili tudi vsebine za table, ki označujejo tematsko mrežo tudi na samem terenu.

V okviru tretje faze z naslovom »Izvedba podpornih storitev za turistični razvoj celotnega območja« smo s posamezniki razvijali ponudbo točk dediščine ter pripravili vsebine in natisnili dvojezično brošuro s predstavitvijo zaokroženega turističnega območja. Delavnice so bile informativno-izobraževalnega značaja in so bile na voljo celotni zainteresirani javnosti. Potekale so individualno na terenu. Udeleženci so pridobili poglobljena znanja na zgoraj navedenih področjih.

Tekom razvoja in dela na tem turističnem produktu, je bilo ugotovljeno, da je prerasel prvotno postavljene okvirje. Zato je bila sprejeta odločitev, da projekt Trkamo na vrata dediščine nadgradimo oz. umestimo pod novo blagovno znamko Srce Slovenije. Pri razvijanju tega produkta smo vlagali veliko časa, energije in znanja prav v delo na terenu, vzpostavljanje mrež, izobraževanje, spoznavanje ljudi in medsebojno povezovanje glavnih akterjev.

Poleg Centra za razvoj Litija so sodelovali pri projektu tudi ICRO - Inštitut za celostni razvoj in okolje iz Domžal, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik, zadruga Jarina z.o.o., nosilci točk in lokalne skupnosti ter drugi strokovnjaki.

www.dediscina.si

Namigi za doživeta potepanja po Srcu Slovenije
  

Sorodne novice

12.8.2009 Trkamo na vrata dediščine se avgusta zaključuje

29.6.2009 Srečanje županov RPSS v Dolskem

24.6.2009 Odprtje razstav za fotografske in kulinarične sladokusce v paviljonih graščine Dol

22.6.2009 Otroško veselje ob odprtju igrišča v Šentvidu pri Lukovici

4.6.2009 Srednjeveški spektakel v Kamniku

27.5.2009 Vabilo na odprtje razstav Mozaik Srca Slovenije in Sladke dobrote iz Dežele Jurija Vege

25.5.2009 Priprave na prireditev Srednjeveški dnevi v Kamniku

18.5.2009 Odprtje igrišča in razstave v Komendi

7.5.2009 Srečanje na temo Kamniška Bistrica - zelena os regije

6.5.2009 Razstava Mozaik Srca Slovenije v Arboretumu Volčji potok

7.4.2009 RCL na Gori Sv. Miklavž

7.4.2009 Srečanje upravljavcev točk dediščine v Dolskem

16.3.2009 Srce Slovenije se bo predstavljalo v Arboretumu

5.3.2009 Odprtje razstave Mozaik Srca Slovenije v občini Litija

25.2.2009 Vabljeni na odprtje razstave Mozaik Srca Slovenije v Spodnji Hotič

21.1.2009 Priprave na prireditev Srednjeveški dnevi

21.1.2009 Razstava Mozaik Srca Slovenije - februarja v Kamniku

5.12.2008 Mozaik Srca Slovenije bo gostoval v prazničnem decembru v občini Lukovica

12.11.2008 Razstava Mozaik Srca Slovenije je gostovala v Trzinu

5.11.2008 Trzin: dediščina med varovanjem in trženjem

27.10.2008 Srce povezuje tudi društva

20.10.2008 Evropa v Litiji

17.10.2008 Domače vzdušje ob odprtju razstave Mozaik Srca Slovenije v Domžalah

9.10.2008 Mozaik Srca Slovenije prihaja v Domžale

18.9.2008 Kamnik ima ob Kamniški Bistrici novo počivališče z igrali za otroke

1.9.2008 Mozaik Srca Slovenije – fotografska razstava dediščine Srca Slovenije

21.8.2008 Najava dogodka - razstava Mozaik Srca Slovenije

11.7.2008 Društva, spoznajte se med seboj

5.6.2008 Trkajmo skupaj na vrata dediščine

23.5.2008 Vabljeni na delavnico Razvoj turističnega produkta Trkamo na vrata dediščine v Kamnik

29.4.2008 Kako se lotiti obnove objekta dediščine?

24.4.2008 Ko na RCL delamo na srčni pogon in trkamo na vrata dediščine

9.4.2008 Gradimo blagovno znamko Srce Slovenije in delamo na srčni pogon

1.2.2008 Vabimo vas k oblikovanju turističnih programov

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet