English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Naravnost z dežele

www.nadezeli.si

Naravnost z dežele je mreža, ki povezuje ponudnike podeželja Srca Slovenije - pridelovalce zelenjave, sadjarje, čebelarje in vrtnarje - v skupno blagovno znamko. Na ta način želimo povezati podeželje neposredno s trgom ter končnim kupcem ponuditi zanesljiv vir zdrave, sezonske, ekološke in doma pridelane hrane.

Naravnost z dežele je več kot blagovna znamka. Naravnost pomeni, da prihajajo darovi našega podeželja do vas, kupcev, neposredno od pridelovalcev, naravno(st) pa zagotavlja neoporečnost in odličnost pridelkov in izdelkov. Celostna zasnova blagovne znamke omogoča vključitev dodatne ponudbe podeželja (turistična in gostinska ponudba podeželja, dediščina podeželja, preživljanje aktivnega prostega časa ...).

Razvojni center Srca Slovenije je začel projekt pilotno izvajati leta 2007 v občini Dol pri Ljubljani s 27 ponudniki. Občina Dol je bila namreč v preteklosti posejana s kmetijami, ki so dajale vasem pristen kmečki značaj. Zlasti kmetije v Beričevem in Brinju so bile že od nekdaj usmerjene v zelenjadarstvo. Znano je, da so branjevke vozile zelenjavo redno na ljubljansko tržnico in tako oskrbovale meščane z najboljšo hrano podeželja. Pred leti so prišle na dan prve pobude za povezovanje ponudbe podeželja Občine Dol pri Ljubljani, ko je postajalo vse bolj jasno, da bodo v luči prihodnosti Evropske unije preživele le povezane ter tržno usmerjene kmetije. Z umestitvijo projekta v Lokalni razvojni program Občine Dol pri Ljubljani 2007-2013 je bila sprejeta odločitev, da bo v letu 2007 projekt finančno podprla občina in tako kmetijam omogočila skupne promocijske aktivnosti.
 
V procesu nadgradnje projekta smo ob podpori Ministrstva za gospodarstvo v letu 2007 projekt opremili tudi s spletno stranjo www.nadezeli.si, s čimer prispevamo k bolj razširjeni uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželju.
 


Skupaj z zadrugo Jarina širimo mrežo Naravnost z dežele na območje celotnega Srca Slovenije. Če vas tovrstno povezovanje zanima, ste vabljeni k sodelovanju.

Cilj je povečati lokalno samooskrbo območja Srce Slovenije z lastno pridelano hrano in drugimi proizvodi ter zagotoviti kupcem neposredni stik s ponudniki. Hkrati Jarina izvaja odkup in prodajo lokalno pridelane hrane v vrtcih in šolah.

Verjamemo, da lahko dosežemo s tovrstnim povezovanjem lažje in učinkovitejše prodajne poti, večji izkupiček od prodaje samim pridelovalcem ter boljšo prepoznavnost območja Srca Slovenije in ljudi, ki tu živimo in delujemo.

Dodatne informacije: Monika Cvetkov


Produkcija: Peternet