English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


RegioMarket

Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2006 - 2008
Vodilni partner: LUBW (Nemčija)
Partnerske države: 17 partnerjev iz Slovenije, Nemčije, Avstrije, Italije, Švice, Francije in Lihtenštajna; zavod EKOmeter, zadruga Jarina, Občina Litija

Projekt s polnim nazivom RegioMarket - optimizacija regionalnega marketinga in mreženja za razvoj krovne marketinške strategije in strategije blagovnih znamk na celotnem območju Alp je bil prijavljen in odobren na 4. razpisu pobude Interreg IIIB Območje Alp in je uradno trajal od 1. marca 2006 do konca marca 2008. K projektu je pristopilo 17 partnerjev iz sedmih evropskih držav (Slovenija, Nemčija, Avstrija, Italija, Švica, Francija in Lihtenštajn), med njimi je bil tudi Center za razvoj Litija.

V skladu s prvo prioriteto programa Interreg IIIB Območje Alp je šlo predvsem za promocijo alpskega prostora, kamor v tem primeru sodi celotna Slovenija, kot konkurenčnega in privlačnega življenjskega in ekonomskega prostora v okviru policentričnega prostorskega razvoja v EU.

Projekt je obsegal tri vsebinske sklope oziroma sektorje: hrana, storitve na področju turizma in gastronomije ter obnovljiva energija. Razdeljen je bil na devet delovnih paketov, ki so obsegali tako skupne transnacionalne aktivnosti, ki jih morajo izvajati vsi partnerji, kot tudi aktivnosti v posameznih partnerskih-pilotnih regijah.

Ohranjanje kulinarične dediščine Zasavja je bil pilotni projekt Centra za razvoj Litija, kjer smo si za cilj postavili pričeti postopek zaščite tradicionalne kulinarične posebnosti regije – klobase jetrnice, ta izdelek povezati z obstoječo turistično ponudbo regije in jo tako nadgraditi, hkrati pa z različnimi promocijskimi aktivnostmi prispevati k boljši prepoznavnosti tako jetrnice kot celotne regije. S tem namenom smo januarja 2007 v okviru tradicionalne prireditve časopisa Zasavc – Klobasarija in bunkucarija – organizirali ocenjevanje jetrnih klobas, kjer je sodelovalo kar 14 izdelovalcev jetrnic iz Zasavja in strokovna ekipa ocenjevalcev, na okrogli mizi pa je sodeloval priznani etnolog dr. Janez Bogataj, ki je podprl prizadevanja za zaščito zasavske kulinarične posebnosti. Na drugi strani smo se soočili z nekaterimi omejevalnimi dejavniki, kot so skromna proizvodnja jetrnic, različna kakovost posameznih izdelkov, izrazita sezonskost, nerešeno vprašanje sofinanciranja zaščite in formalne oblike organizacije idr. Hkrati se je pričenjala poglabljati razprava o skupni identiteti širšega območja od Kamnika do Radeč, ki že ima izkušnje dosedanjega sodelovanja pri nekaterih skupnih projektih, pa tudi več skupnih problemov in izzivov – nerazvitost v primerjavi z Ljubljano, neizkoriščeni potenciali, dokaj ohranjena in neraziskana narava in pomanjkanje skupne identitete. Prav skupna identiteta je bila prepoznana kot ključni faktor uspeha za vsa področja – podjetništvo, kmetijstvo, turizem, marketing in destinacijski management. Ker za omenjeno območje ne obstaja skupno geografsko poimenovanje, je bilo potrebno najti ime, ki bi bilo sprejemljivo za vse občine. Po številnih razpravah in srečanji z lokalnimi akterji in znotraj ekip RCL in Jarine smo oblikovali ime krovne blagovne znamke – Srce Slovenije (Heart of Slovenia). Poimenovanje se nanaša tako na središčni položaj v Sloveniji kot na prijaznost, domačnost, tradicijo, zdravje in podobne pojme. Znamka Srce Slovenije predstavlja tako integralni turistični produkt, ki temelji na ponudbi aktivnih počitnic in izletov v Srcu Slovenije, v širšem smislu pa predstavlja okvir za oblikovanje skupne identitete območja – eden od ključnih vidikov skupne identitete je bodoča turistična destinacija Srce Slovenije, ki bo združevala raznolike potenciale območja s ciljem povečanja prepoznavnosti in konkurenčnosti območja.

Pomemben rezultat projekta za RCL je bil izdelan marketinški koncept območja Srce Slovenije in več izvedenih promocijskih vsebin: zasnovana spletna stran www.srce-slovenije.si, izdana zgibanka Dobrodošli v Srcu Slovenije, izdelan nov turistični program Gremo na koline, predstavitev območja na dveh večjih prireditvah v regiji in Sloveniji, ogled dobre prakse v avstrijskem Vulkanlandu z udeležbo zainteresiranih akterjev območja, itd.

www.regiomarket.org 

 


Produkcija: Peternet