English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook


Jarina

www.jarina.si

Jarina, zadruga za razvoj podeželja, je bila ustanovljena leta 2004 ob združitvi podjetnikov, gostincev in kmetov, ki verjamejo v lepšo prihodnost podeželja v Srcu Slovenije in želijo dvigniti kvaliteto življenja na našem območju. Vrednote, ki jih zagovarja, so srčnost, sodelovanje, drznost in dolgoročna rast.

Jarina je ob ustanovitvi delovala predvsem na ožjem območju občin Litija in Šmartno pri Litiji, z leti pa se geografsko območje njenega delovanja vztrajno širi. Danes Zadruga deluje v okvirih območja Srca Slovenije, aktivno sodeluje predvsem z občinami Dol pri Ljubljani, Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica in Zagorje ob Savi.

Upravljavec znamke Srce Slovenije je Razvojni center Srca Slovenije, pri njenem razvoju pa sodeluje tudi Zadruga Jarina, ki razvojne projekte Centra uspešno lansira do potrošnikov. Jarina tako v turistične programe vključuje točke dediščine iz projekta »Trkamo na vrata dediščine«, podpira pa tudi projekt »Naravnost z dežele«, ki je usmerjen v promocijo in trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov.
 
Prva leta je bilo delo Zadruge Jarina v pretežni meri usmerjeno v animacijo in informiranje posameznikov, da se vključijo v usposabljanja za pridobitev različnih certifikatov in kvalifikacij, ki so pogoj za trženje izdelkov in storitev. Na podlagi pripravljenosti terena za sprejem obiskovalcev oz. turistov, je Jarina leta 2006 izpolnila pogoje za dejavnost incoming turistične agencije in se usmerja v zagotavljanje turističnega obiska na območju Srca Slovenije. Jarina je kot turistična agencija specializirana za izvajanje učnih programov za predšolsko ter osnovnošolsko mladino. Organizira enodnevne in večdnevne učne programe na območju Srca Slovenije na učno sprehajalnih poteh, ki so primerne za naravoslovne, družboslovne, tehniške, pa tudi športne dneve. Poudarek daje na ohranjanju in oživljanju poklicev, ki so že skoraj pozabljeni, predvsem za poklic čebelarja, oglarja in pastirja. Odlična je tudi na področju izvajanja ogledov dobrih praks razvoja slovenskega podeželja.

Obiskovalci Srca Slovenije lahko izbirajo med programi za skupine odraslih (seniorji, sindikati, društva, podjetja, tuji gostje), posameznike, šolske skupine, vrtce in druge. Konkretna ponudba je na voljo na spletni strani Srca Slovenije.


V Srcu Slovenije se zavedamo pomena lokalne trajnostne oskrbe s hrano, zato se zavzemamo za izboljšanje prehranskih navad z zagotavljanjem sveže, sezonske in raznovrstne lokalne ponudbe. V ta namen Jarina, zadruga za razvoj podeželja, povezuje lokalne pridelovalce in potrošnike in zagotavlja oskrbo z zdravo hrano, pridelano v lokalnem okolju. Prve aktivnosti na tem področju so bile izvedene v letu 2007 s programom poslovnih daril. V mrežo ponudnikov so bili vključeni čebelarji, izdelovalci domače in umetnostne obrti, zeliščarji, predelovalci mesa in sirarji. Leta 2008 se je začela vzpostavljati mreža ponudnikov podeželskih produktov in povezovanje s potencialnimi kupci. V tem sklopu dejavnosti je zadruga kandidirala na razpis Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, ki v okviru nacionalnih in Evropskih sredstev, dodeljuje sredstva za izvedbo projektov znotraj območja. Iz omenjenih sredstev za leto 2009 je Jarina analizirala ponudbo kmetijskih pridelkov in izdelkov oziroma tržnih viškov v območju LAS Srce Slovenije, identificirala skupine potencialnih kupcev ter izdelala strategijo trženja. V letih 2011 in 2012 je Jarina nadaljevala z izvajanjem strategije, katere temelj predstavlja pristop »iz regije za regijo«.

Ena izmed dejavnosti, ki jo izvaja Jarina, je tudi vzpostavljanje sistema premičnih tržnic in organiziranje postavitev lokalnih tržnic. Tako je Jarina v preteklih letih uspešno vzpostavila tržnico v Ivančni Gorici, kjer še vedno organizira lokalno ponudbo kmetijskih pridelkov. Izvaja tudi prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov na tržnici v Zagorju ob Savi ter priložnostno ponuja najem lastnih stojnic za tržnice.

Vizija Jarine je ustvarjati okolje za družbeno-ekonomski razvoj podeželja.

Predstavitveni letak Jarine
 

Dodatne informacije:
T: 01 8972 104,
E: info@jarina.si
w: www.jarina.si 

Sorodne novice

28.11.2014 Narava in zdravje v domačih zabojčkih iz Srca Slovenije

22.5.2014 Napovedujemo: Naše kulturno bogastvo na tržnici v Ivančni Gorici

10.4.2014 Napovedujemo: Delavnica za seznanitev s sistemom podeljevanja pravice do uporabe znamke Srce Slovenije

27.12.2013 Božično novoletni sejem na tržnici v Ivančni Gorici

20.12.2013 Napovedujemo: Božično novoletni sejem na tržnici v Ivančni Gorici

2.12.2013 Jarina napoveduje: izobraževanja o trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov

20.3.2013 Napoved: Utrip podeželja na 6. Ivankinem sejmu

20.2.2013 Z Jarino na sejem v Wieselburg

22.1.2013 Vabilo ponudnikom k sodelovanju na Pustni tržnici 2013

22.11.2012 Teden tradicionalnega slovenskega zajtrka v Srcu Slovenije

12.10.2012 O lokalni samooskrbi v Srcu Slovenije v Dnevniku na TV SLO

12.10.2012 Zadruga Jarina kot primer dobre prakse na srečanju ravnateljev

5.9.2012 Zagorska tržnica je bogatejša

25.5.2012 Jarina promovira zdrav način prehranjevanja

16.5.2012 Napoved: Jarina na dogodku Perovanje

9.5.2012 Velikonočne dobrote iz Srca Slovenije v Ljubljani

30.3.2012 Napoved: Velikonočne dobrote iz Srca Slovenije v Ljubljani

6.2.2012 Okolju prijazna embalaža na tržnici v Kamniku

30.1.2012 Tržnica v Ivančni Gorici v upravljanju zadruge Jarina

26.1.2012 Leseni zabojčki in papirnate vrečke na tržnici v Kamniku

26.1.2012 Napoved: Podpis pogodbe za upravljanje tržnice v Ivančni Gorici

8.12.2011 Miklavž na tržnici v Ivančni Gorici

30.11.2011 Na tržnici v Ivančni Gorici v soboto Miklavžev sejem

18.11.2011 Martinova pokušina v Ivančni Gorici

9.11.2011 Prenos dobrih praks trženja v kmetijstvu

9.11.2011 Dobra praksa podeželske tržnice v Ivančni Gorici

3.10.2011 Pozdrav jeseni na tržnici v Ivančni Gorici

3.10.2011 Študijske ture po Srcu Slovenije

29.9.2011 Kam z viški pridelkov na kmetijah?

28.9.2011 Napoved: Pozdrav jeseni na tržnici v Ivančni Gorici

27.9.2011 Brezplačni izleti s panoramskim avtobusom Veseli Janez

22.9.2011 Okusi poletja na tržnici v Ivančni Gorici

21.9.2011 Srbska delegacija v Srcu Slovenije

21.9.2011 Jesenski sejem v Dolskem

21.9.2011 Minister z župani na Geossu o lokalni samooskrbi s hrano

5.9.2011 Po domače dobrote na Jesenski sejem

5.9.2011 Samooskrba s hrano v šolah in vrtcih za zdravje naših otrok

24.8.2011 Srce Slovenije z lokalno samooskrbo na sejmu AGRA

29.7.2011 Obisk ministra za kmetijstvo v Litiji

29.7.2011 Srečanje s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

15.6.2011 Zdravi lokalni pridelki na Spomladanskem sejmu v Dolu

8.6.2011 Vabljeni na tretji Spomladanski sejem v Dolu!

8.6.2011 V Ivančni Gorici tržnica z zdravimi lokalnimi pridelki

8.6.2011 Jarina na Ekoprazniku v Novem mestu

21.4.2011 Župani o pomenu lokalne samooskrbe

10.4.2011 Jarina se je predstavila v Trebnjem

31.3.2011 Predstavitev samooskrbe s hrano ravnateljem slovenskih šol

24.3.2011 V Šmartnem in Ivančni Gorici stojnica z zdravimi lokalnimi pridelki

18.2.2011 Predstavitev Jarine v Beli Krajini

14.2.2011 Občina Kamnik bo izvajala projekt Ekoembalaža

4.11.2010 Sodelovali smo na "Borzi za lokalno oskrbo"

12.10.2010 Predstavitev samooskrbe s hrano na sejmu Narava - zdravje

7.10.2010 Napoved: Predstavitev samooskrbe s hrano na sejmu Narava - zdravje

7.10.2010 Naravnost z dežele za samooskrbo Srca Slovenije s hrano

1.7.2010 O lokalni samooskrbi v Srcu Slovenije na Bogenšperku

5.3.2010 Jejmo zdravo in domače!

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet