English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


ZA PODJETJA, OBČINE IN DRUGE ORGANIZACIJE

Prijave na razpise in natečaje

Bistvo vsake uspešne prijave sta dobra razdelava in razvoj projektne ideje ter dober projektni tim, ki ga sestavljajo različni posamezniki in/ali poslovni subjekti. Samo s celostnim pristopom je mogoče konkurirati v množici projektov, ki se oblikujejo prijavljajo na različne razpise. Osnovno storitev prijavljanja projektnih idej vam tako v Razvojnem centru Srca Slovenije obogatimo tudi s kristalizacijo vaših idej in zamisli ter z aktivnim iskanjem slovenskih in mednarodnih partnerjev za projekte. Na tem področju imamo bogata znanja, strokoven tim ter številne (mednarodne) kontakte, ki smo jih pridobili v dolgoletnem poslovanju. Ponujamo vam neprecenljive izkušnje, ki so nas oblikovale pri prijavljanju številnih lastnih projektov – učili smo se najprej pri sebi!

Dodana vrednost za naročnika:
povezovanje idej in razpisov – pridobitev finančnih sredstev, osebni pristop, razdelava in razvoj projektne ideje, umestitev v krovno poslovno strategijo, vzpostavljanje mreže (mednarodnih) partnerjev


Vsebinska izvedba projektov

V kolikor vam primanjkuje časa, ljudi, znanja, povezav ali drugih virov za uspešno izvedbo projektov, vam stojimo ob strani, bodisi s celovitim vodenjem njihove izvedbe bodisi z realizacijo tistih delov, kjer se ne čutite dovolj močne. Izkušnje kažejo, da je pri izvajanju projektov ključnega pomena, da se izhaja iz resničnih potreb okolja, v katerem bo projekt živel in se razvijal ter aktivno delo s terenom (notranjim ali zunanjim okoljem), ki mu bodo rezultati projekta koristni.

Dodana vrednost za naročnika:

umeščenost projektov v lokalno okolje, aktivno angažiranje in povezovanje akterjev na terenu, osebni pristop, interdisciplinarnost tima.

Produkcija: Peternet