English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


ZA VRTCE, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Ključni izzivi mladih, ki smo jih identificirali pri sodelovanju na različnih projektih v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah (InCo Jr, Inovativno podjetništvo, Ustvarjalno srce, Gozd kot odprto učno okolje…) se nanašajo predvsem na nizko samopodobo in stopnjo motiviranosti za aktivno delovanje in ustvarjanje, sprejemanje odločitev, projektno delo, izzive zaposlovanja in podjetniška znanja. Nanje odgovarjamo z izbranimi delavnicami, ki so zasnovane interaktivno, konkretno in uporabno v vsakdanji praksi. Vsebine so zasnovane tako, da se lahko neposredno vključijo v že obstoječe programe vrtcev in šol, jim ne konkurirajo ali jih nadomeščajo, temveč kakovostno dopolnjujejo. Primerne so tudi kot dopolnilne vsebine naravoslovno-tehničnih dni, šol v naravi in drugih dogodkov, ki jih organizirajo vzgojno-izobraževalne inštitucije ali sveti staršev.

Dodana vrednost za naročnika:
učenje na praktičnih primerih, ki izhajajo (tudi) iz lokalnega okolja, pristop: iz prakse v teorijo in nazaj v prakso, večja zapomljivost naučenega, načini zvedbe, ki udeležencespodbujajo k povezovanju, akciji in reakciji.
Produkcija: Peternet