English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


ZA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

Upravljanje Lokalnih akcijskih skupin (LAS)

Vodenje in upravljanje lokalnega javno-zasebnega partnerstva, imenovanega »lokalna akcijska skupina (LAS)« zahteva celovita znanja s področja priprave in izvedbe lokalnih razvojnih strategij ter transparentnost razdeljevanja in upravljanja s finančnimi sredstvi. Razvojni center Srca Slovenije ima večletne izkušnje pri upravljanju Lokalne akcijske skupine “Srce Slovenije” za območje občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki jih želi deliti in širiti tudi na druga geografska področja s ciljem prenosa dobrih praks ter spodbujanja novih projektov, ki izboljšujejo kakovost življenja na podeželju.


Priprava in izvajanje programov dela

Programi dela občin predstavljajo osnovno platformo za (ne)uspešno izvajanje ostalih projektov in aktivnosti na območju. Kakovost zasnovanih programov je v največji meri odvisna od aktivnega angažiranja in povezovanja predstavnikov občinskih struktur s ključnimi deležniki – izvajalci posameznih aktivnosti - na terenu. Zaposleni v Razvojnem centru Srca Slovenije poznamo načine, metode in tehnike, kako na najučinkovitejši način zagotavljati prepletenost in ohranjati ter razvijati vezi med oblikovalci politik in izvajalci podpornih projektov. Naše uspešno delovanje na ravni subregije Srce Slovenije, ki povezuje 13 občin, potrjuje tudi nagrada InLoCom – priznanje za najbolj inovativno lokalno skupnost (nagrado podeljuje InCo gibanje, 2011).

Dodana vrednost za naročnika:

delo s terenom (pristop “od spodaj navzgor”), doseganje višje stopnje realizacije operativnih programov dela zaradi vključevanja nosilcev v samem začetku oblikovanja strategij, odlično poznavanje evropskih usmeritev.


Produkcija: Peternet