English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


CENE IN PLAČILNI POGOJI

Ponudba se oblikuje po pogovoru z naročnikom, na osnovi katerega se definirajo njegove potrebe. Cene storitev so odvisne od vrste in obsega storitev, lokacije izvedbe ter potenciala za dolgoročno sodelovanje z naročnikom.

Račun za opravljeno storitev se izstavi po opravljeni storitvi oziroma na mesečni osnovi, če gre za sodelovanje na daljši rok.

Rok plačila je 15 dni po izstavitvi računa.


Produkcija: Peternet