English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Zadruga Jarina kot primer dobre prakse na srečanju ravnateljev

10. oktober 2012 - Na strokovnem srečanju ravnateljev in ravnateljic vrtcev, ki je 9. oktobra potekalo v Grand hotelu Bernardin v Portorožu, je bila kot primer dobre prakse na področju lokalne samooskrbe s hrano predstavljena zadruga Jarina. Udeleženci so bili presenečeni nad uspešnostjo zadruge, ki povezuje že 50 ponudnikov na eni in 50 šol in vrtcev na drugi strani.

Srečanja v okviru projekta »Šola za ravnatelje« so priložnost za izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks na področju vzgoje in izobraževanja več deležnikov: ravnateljev in drugih strokovnih delavcev, predstavnikov ministrstev, javnih zavodov, domačih in tujih teoretikov ter raziskovalcev s področja vzgoje in izobraževanja. Tokratno srečanje so organizirala tri slovenska ministrstva. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je kot primer dobre prakse k sodelovanju na srečanju povabilo zadrugo Jarina.
 

Zadruga Jarina je bila na strokovnem srečanju ravnateljev in ravnateljic vrtcev predstavljena kot primer dobre prakse na področju lokalne samooskrbe s hrano
 

Usmeritve na področju lokalne samooskrbe je predstavilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
 

Produkcija: Peternet