English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Do enostavne digitalne participacije mladih v Srcu Slovenije

27. avgust 2019 - Mlajše generacije vse bolj posegajo po digitalnih orodjih, tudi na področju participacije in aktivnega državljanstva. Digitalna orodja so tista, ki lahko mlade bolj spodbudijo k sodelovanju, tako na lokalnih ravneh kot tudi na ravni celotne Evropske unije. Omenjeno je ključna iztočnica Erasmus + projekta DIGY - Enostavna digitalna participacija, ki ga bo Razvojni center Srca Slovenije izvajal s člani različnih mladinskih organizacij in šolami iz območja Srca Slovenije. Vsebinsko nadaljujemo delo, ki smo ga na Razvojnem centru implementirali v okviru projekta EUth (Horizont 2020).

Projekt se bo izvajal 3 leta, od 1.9.2019 do 31.8.2022. Vodilni partner projekta je Nexus Institut iz Berlina. Razvojni center Srca Slovenije je zadolžen za vodenje ter vzpostavitev t.i. »OPIN skupnosti«, katere rezultat bo vzpostavitev podpore za aktivno digitalno participacijo mladih. To bomo dosegli z delujočim forumom ter smernicami oz. navodil kako vključiti ter motivirati mlade k aktivni participaciji/digitalni participaciji). Končni cilj projekta je nadgrajeno spletno orodje OPIN z izobraževalnimi gradivi za uspešno izvedbo participativnih projektov.
Produkcija: Peternet