English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Potrebujete pomoč pri prijavi na razpis? Mi vam lahko pomagamo!

29. avgust 2019 - Želite biti uspešni pri prijavi na javni razpis? Potrebujete strokovnjaka za pomoč pri pripravi dokumentacije? Zaposleni na Razvojnem centru Srca Slovenije vam lahko pomagamo v vseh fazah projekta, tako pri razvijanju ideje in prijavi na razpis kot tudi pri poročanju in oddaji projekta.

Aktualni in prihajajoči razpisi:

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa. Sklop A je namenjen dvigu znanja in kompetenc zaposlenih v socialnih podjetjih, razvoju dejavnosti socialnega podjetništva, vključevanju in povečanju aktivacije ranljivih skupin v socialnih podjetjih, zmanjšanju socialne izključenosti in tveganja revščine s spodbujanjem vključevanja ranljivih ciljnih skupin, ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih delovnih mest v socialnih podjetjih in zagotavljanju trajnega delovanja socialnih podjetij na trgu s pomočjo mentorjev. Sklop B pa je namenjen dvigu usposobljenosti, znanja in kompetenc mentorjev za socialno podjetništvo.
Na razpis se lahko prijavijo vsa socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.
Višina sofinanciranja je 100% upravičenih stroškov operacije. Maksimalna višina dodeljenih sredstev je 25.000,00 EUR v vsaki Kohezijski regiji. Rok za oddajo vlog na drugem odpiranju javnega razpisa je 30.09.2019.

 V kratkem pričakujemo objavo razpisa za »integralne turistične produkte«. Namen javnega razpisa je oblikovanje turističnih produktov/storitev in pomoč pri trženju ter promociji. Prav tako se želi s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov turističnemu gospodarstvu omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij (MSP). Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.
Pričakovana višina sofinanciranja je 70% upravičenih stroškov operacije. Maksimalna višina dodeljenih sredstev pa 200.000, 00 EUR.

 Objavljen je tudi razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi in sicer upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva iz programskega obdobja 2014-2020 in so prejeli pozitivno odločitev ali že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Na razpis se lahko prijavijo vse profitne in neprofitne organizacije ter kmetijska gospodarstva.


Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam s svojimi že skoraj 20-letnimi izkušnjami delovanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru lahko pomaga pri prijavi na razpis in vam nudi strokovno pomoč vse od zasnove ideje pa do oddaje projekta.
Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 27 10.


Produkcija: Peternet