English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter
Izvedeni projekti
Model zasnove in izvedbe dogodka – priložnost za razvoj, povezovanje in angažiranje lokalne skupnosti

Nosilec: Društvo Nova kultura Litija – Zbor sv. Nikolaja Litija

Vsebina projekta: V Zboru sv. Nikolaja so želeli s projektom ustvariti model za dogodke, pri katerih se ne povežejo le sodelujoči v izobraževalnem procesu, temveč tudi lokalni ponudniki, pridelovalci lokalnih ...

Več o tem
Nadgradnja konjeniške ponudbe v Srcu Slovenije

Nosilec: Ljubiteljski konjeniški klub Litija

Vsebina projekta: Konjeniška ponudba gotovo ena od pomembnih turističnih priložnosti za Srce Slovenije. S projektom je Ljubiteljski konjeniški klub Litija zagotovil prostore za namestitev konj za posameznike ali skupine obiskovalcev – ...

Več o tem
Dobrote iz Srca

Nosilec: Društvo podeželskih žena in deklet, Polšnik

Vsebina projekta: S projektom Dobrote iz Srca so nosilci vzpostavili pogoje in omogočili podporno okolje za razvoj dejavnosti, ki ženskam na podeželju omogoča dodaten zaslužek ali potencialno zaposlitev. Sodelovali sta dve ...

Več o tem
Razvoj inovativnosti med generacijami na podeželju z vključevanjem ranljivih skupin

Nosilec: Oreli – Zavod za socialno podporo, svetovanje, raziskovanje in izobraževanje ostarelih, oseb s posebnimi potrebami, mladih in ostalih skupin prebivalstva

Vsebina projekta: Projekt je bil usmerjen v razvoj inovativnosti in idej za odpiranje novih priložnosti ter novih ...

Več o tem
Skupni pristop – dvig dodane vrednosti izdelkom Srca Slovenije

Nosilec: Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o.

Vsebina projekta: Projekt je spodbujal sodelovanje partnerjev, ki želijo lokalnim izdelkom ustvariti pogoje za tržni preboj. Spodbujanje in izobraževanje kmetov za preusmeritev v dopolnilne dejavnosti na kmetiji in osveščanje ...

Več o tem
Aktivni in doživljajski turizem v Srcu Slovenije

Leto izvajanja: 2013 - 2014
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Partnerji: Javni zavod Bogenšperk, Šmartno pri Litiji; KUD Fran Maselj Podlimbarski, Lukovica; Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Kamnik; Linija Sport, Miloš Kimovec s. p., Vače

Vsebina ...

Več o tem
Ureditev kleti in nabava opreme za ponudbo, degustacijo ekoloških sadnih vin in sokov

Nosilec: Jože Korošec, Laze v Tuhinju

Vsebina projekta: Glavni cilj projekta je bil nadaljni razvoj ekološke kmetije Matevžuc, ki si je z novo dopolnilno dejavnostjo ustvarjala dodaten zaslužek in omogočila delovno mesto za naslednika na kmetiji; gledano širše pa je celotno območje ...

Več o tem
Premična rastlinjaka na posesti Gozd Reka 17

Nosilec: Philip Jan Nagel, Šmartno pri Litiji

Vsebina projekta: Premični rastlinjaki so zaradi številnih prednosti močno razširjeni v Severni Ameriki, v Sloveniji pa jih še ni moč zaslediti. Nosilec projekta si je s postavitvijo dveh premičnih rastlinjakov v Gozdu Reka (Šmartno pri ...

Več o tem
Razvoj in promocija turističnih produktov in storitev Naravnega zdravilnega gaja Tunjice

Nosilec: V D cvetličarstvo, avtomobilizem, turizem, trgovina, d. o. o.

Vsebina projekta: Projekt predstavlja uspešno nadaljevanje oz. nadgradnjo zgodbe o turistični in zdravilni točki Naravni zdravilni gaj Tunjice. Priprava celovitega komunikacijskega načrta tega zdravilnega gaja je ...

Več o tem
Oskrba premične stojnice z lokalno hrano na tržnicah

Nosilec: Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o.

Vsebina projekta: S pomočjo dosedanjih aktivnosti zadruge Jarina postaja lokalna samooskrba s hrano v Srcu Slovenije vse večja. S projektom LAS so obstoječo prodajo lokalnih pridelkov in izdelkov nadgradili z dodatnim tržnim ...

Več o tem
Razvoj ribiškega turizma

Nosilec: Inštitut za upravljanje z ogroženimi vrstami

Vsebina projekta: S projektom je Inštitut za upravljanje z ogroženimi vrstami animiral lokalno prebivalstvo o potencialih, ki jih ima ribištvo za razvoj turizma v občinah Srca Slovenije. Z izdajo knjige o ribji populaciji in ...

Več o tem
Mikro TIC Srca Slovenije v Litiji

Leto izvajanja: 2012 - 2014
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Partner: Občina Litija

Opis projekta: Projekt je bil namenjen vzpostavitvi nove informacijske turistične točke v Litiji, kar je v skladu z usmeritvami in strategijo razvoja turizma na ...

Več o tem
Prenova spodnje postaje nihalke na Veliko planino

Nosilec: Velika planina d. o. o., Stahovica

Vsebina projekta: Projekt prenove spodnje postaje nihalke je bil pomemben za nadaljnji razvoj Velike planine kot ene izmed osrednjih turističnih destinacij v Srcu Slovenije. Z obnovo nihalke se je povečalo število okrepljenih podjetniških ...

Več o tem
Sadje iz Volčjega Potoka in Rudnika

Nosilec: Arboretum Volčji potok, Radomlje

Vsebina projekta: Projekt je spodbujal ohranjanje sadjarske tradicije v vaseh Volčji Potok in Rudnik ter vključevanje lokalnih prebivalcev v aktivnosti Arboretuma Volčji Potok. Skupaj z domačini sta bili pripravljeni dve strokovni nalogi: ...

Več o tem
Sistem za visoko motivirano izobraževanje, ozaveščanje in promocijo kulturne dediščine, varstvo okolja in turizma na področju LAS Srce Slovenije

Nosilec: Inštitut za raziskovanje in razvoj naprednih tehnologij, Dol pri Ljubljani

Vsebina projekta: Projekt je predstavljal popolno novost pri izvajanju izobraževalnih procesov in na področju turistične ponudbe Srca Slovenije. Z novim pristopom in metodologijo izvedbe ...

Več o tem
Vzpostavitev lokalnih turistično-informacijskih točk na podeželju Srca Slovenije

Nosilec: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik

Vsebina projekta: Projekt je bil namenjen povezovanju lokalnih turističnih točk v kamniškem delu območja Srca Slovenije. S pomočjo projektnih aktivnosti so bile nadgrajene vsebine posameznih lokalnih turističnih točk v občini Kamnik ...

Več o tem
Podjetništvo v Srcu

Nosilec: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija

Vsebina projekta: Projekt Podjetništvo v Srcu je bil namenjen široki ciljni skupini ljudi, ki jo zanima samostojna podjetniška pot. Po začetnem izboru kandidatov in vzpostavitvi dveh skupin kandidatov v Litiji in v Kamniku je ...

Več o tem
Posodobitev športno rekreacijskega centra AS Litija s ciljem vključevanja posebnih ciljnih skupin

Nosilec: Tenis klub AS Litija

Vsebina projekta: Projekt je pristopal na nov način k posebnim ciljnim skupinam, ki se odločajo za vadbene programe, novost na območju LAS Srce Slovenije je ponudba rekreacije za invalide. V prvi fazi je bil pripravljen teren za izgradnjo otroškega ...

Več o tem
Predelava sadja in promocija kmetije Pr' Španc za lokalno samooskrbo

Nosilec: Klavdija Slapar, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Blagovica

Vsebina projekta: Kmetija Pr' Španc je z uvedbo predelave sadja razširila svojo obstoječo ponudbo, njihovi bližnji travniški sadovnjaki spet v polnosti služijo svojemu prvotnemu namenu. V okviru projekta so ...

Več o tem
Srce narave nas povezuje

Nosilec: Inštitut za gozdno pedagogiko, Kamnik

Vsebina projekta: Projekt Srce narave nas povezuje pomeni vsebinsko nadaljevanje projekta Odprto učno okolje v gozdu. Inovativnost projekta se kaže v vpeljevanju ideje izkustvenega učenja v gozdu v vzgojno-izobraževalne zavode. Projekt je ...

Več o tem

|< <<  1 2 3 4 5  >> >|
Produkcija: Peternet