English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvoj vsebin in oprema Vegove poti

Nosilec: Turistično društvo Dolsko

Vsebina projekta: Vegova pot je tematska pot v občini Dol pri Ljubljani, ki je bila vzpostavljena z namenom promocije življenja Jurija Vege. Z izvedbo LAS projekta je bila obstoječa pohodna pot nadgrajena v tematsko učno pot, ob kateri lahko obiskovalci spoznajo življenje znanstvenika Jurija Vege. Pot je opremljena s tablami in počivališči. Kupljena je bila multimedijska oprema, ki bo služila prikazu življenja in dela Jurija Vege na lokaciji v TIC Dolsko in na Vegovi domačiji v Zagorici. Izdana je bila tudi informativna zloženka o poti. Ob odprtju poti je bila izvedena prireditev, člani TD Dolsko so poskrbeli tudi za ustrezno promocijo projekta v medijih.

Obdobje trajanja projekta: maj 2011 - junij 2013

Partner: 
Občina Dol pri Ljubljani

Odobrena vrednost projekta:
19.200,00 EUR
Sredstva LEADER: 12.681,00 EUR

Kontaktna oseba: Anton Čič

Produkcija: Peternet