English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Oglarjenje v Oglarski deželi

Nosilec: Miroslav Brinovec

Vsebina projekta: Oglarstvo na Dolah pri Litiji predstavlja enega od pomembnejših elementov nesnovne ali žive kulturne dediščine v Srcu Slovenije. V Oglarski deželi deluje še vedno okrog 20 oglarjev, le Domačija Brinovec pa se ukvarja tudi s turističnem prikazovanjem delanja kop ter izvedbo delavnic za različne skupine obiskovalcev. Z izvedbo LAS projekta so uredili primeren prostor s prikazom oglarjenja za sprejem posameznih obiskovalcev in skupin. Na enem mestu si lahko tako zdaj obiskovalci ogledajo šolsko kopo in kožarco ter v lopi predstavitev oglarjenja in razstavljenega orodja. V sklopu projekta je bil izdelan predstavitveni film na temo oglarjenja, postavljena razstava fotografij, pripravljena predstavitvena brošura, organiziran promocijski dogodek ter kupljena IKT oprema za predstavitev oglarjenja obiskovalcem ter dokumentiranja oglarjenja.

Obdobje trajanja projekta: maj 2011 – junij 2012

Celotna vrednost projekta: 32.820,00 EUR
Sredstva LEADER: 23.247,50 EUR

Kontaktna oseba:
Miroslav Brinovec

Produkcija: Peternet