English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Pustolovski park GEOSS

Nosilec: Linija sport, Miloš Kimovec s. p.

Vsebina projekta: Pustolovski park Geoss se nahaja v vasi Slivna, njegova izgradnja je bila v celoti podprta s strani LAS Srce Slovenije. S svojo lego v neposredni bližini geometričnega središča Slovenije ter z novo obliko rekreacije in zabave pomembno prispeva k razvoju turistične ponudbe Srca Slovenije. Park je namenjen je otrokom in odraslim, ponuja štiri plezalne poti različnih težavnostnih stopenj. Park je namenjen tako naključnim obiskovalcem, ki so željni adrenalina in zabave, kot tudi šolam in vrtcem s celovito ponudbo športno naravoslovnih dnevov, in podjetjem, ki lahko v parku preizkusijo enotnost in psihofizične sposobnosti njihovih timov. V sklopu projekta LAS Srce Slovenije so bili izdelani platoji med drevesi in kupljeni plezalni kompleti. Izvedena je bila tudi vrsta promocijskih aktivnosti - celostna grafična podoba parka, promocijski letaki in spletna stran www.pustolovski-park-geoss.si.

Obdobje trajanja projekta: maj 2011 – september 2011

Celotna vrednost projekta: 48.702,25 EUR
Sredstva LEADER: 30.000,18 EUR

Kontaktna oseba: Miloš Kimovec

Spletna stran: 
www.pustolovski-park-geoss.si

Produkcija: Peternet